METROFOOD-RI open calls: kosteloos toegang tot voedselveiligheids- en voedselkwaliteitsdiensten

Gepubliceerd op: 
donderdag, 17 september 2020
Last updated on 9-9-2022 by Cassandre Dugailliez

METROFOOD is een ESFRI-project gefinancierd door de EU met als doel een nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuur op te starten dat de efficiëntie van het onderzoek naar voedselkwaliteit en -veiligheid zal bevorderen. Het levert en coördineert hoogwaardige metrologische diensten op Europese schaal. In het kader van het onderzoeksproject worden nu twee open calls gelanceerd die u de mogelijkheid geven om gesubsidieerde toegang te krijgen tot onze projectfaciliteiten.

Is uw project in lijn met de METROFOOD-RI doelstellingen en voldoet het aan de technische, wetenschappelijke en ethische vereisten? Schrijf u dan hier in om van deze gesubsidieerde diensten gebruik te maken!

Eerste open call: Toegang tot een transmissie-elektronenmicroscopiefaciliteit voor de fysisch-chemische karakterisering van nanopartikels in levensmiddelen

 

Deze dienst is bestemd voor onderzoekers die zich toeleggen op de analyse van nanopartikels in levensmiddelen. Er wordt vanop afstand toegang tot de TEM-faciliteit van Sciensano verleend ofwel wordt er ter plaatse* een opleiding gegeven alsook analytische assistentie bij het gebruik van de TEM. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 30 september 2020.

Meer informatie over deze eerste openbare procedure en uw inschrijving.

Tweede open call: Fysieke toegang tot een food pilot demonstrator om acrylamide in bakkerijproducten te verminderen

De hoofddoelstelling bestaat erin wetenschappelijke kennis over te dragen en technische oplossingen te demonstreren aan de operatoren van de levensmiddelenindustrie om de technologie voor de verwerking van levensmiddelen bij te sturen of te verbeteren. Dit heeft als doel contaminanten, in het bijzonder acrylamide, in bakkerijproducten te voorkomen of te verminderen. Andere potentiële gebruikers zijn officiële controleorganen voor voedselveiligheid, beleidsmakers, onderzoekers, academici en studenten. Er zal fysieke toegang* tot de experimentele bakkerijen van IBA (Roemenië) en hun laboratoria worden verleend.

Inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2020.

Meer informatie over de tweede openbare procedure en uw inschrijving.

Meer informatie over de openbare procedures.

*de fysieke toegang tot de laboratoria is onderhevig aan de actuele COVID-19 maatregelen​

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL