Neem deel aan de 5de COVID-19 gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
donderdag, 3 december 2020
Last updated on 9-3-2021 by Lieke Vervoort

De 5de COVID-19 gezondheidsenquête staat online! Via deze enquête willen we de impact van de 2de lockdown op jouw welzijn en leefgewoonten onderzoeken. Daarnaast peilen we naar jouw opinie over de vaccinatiestrategie voor COVID-19. Deel jouw ervaringen en opinie via onze nieuwe vragenlijst

Onze vorige COVID-19 gezondheidsenquêtes konden telkens op meer dan 30.000 deelnemers rekenen! Ook deze keer rekenen we op een massale deelname.

Vul de vragenlijst in

De 5de COVID-19 gezondheidsenquête wacht op jou 

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul dan onze vragenlijst vóór 11 december 2020 in. Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Deel de vragenlijst

We waarderen het als je onze vragenlijst zoveel mogelijk deelt met je vrienden, familie en collega’s (van minstens 18 jaar die in België wonen). 

De COVID-19 gezondheidsenquêtes in het kort

Deze enquêtes helpen wetenschappers en beleidsmakers om de gevolgen van de coronacrisis in te schatten. Sciensano lanceert regelmatig een nieuwe vragenlijst om:

  • de evolutie van terugkerende onderwerpen zoals mentaal en sociaal welzijn op te volgen
  • een aantal specifieke en actuele onderwerpen te bevragen (deze keer komt jouw opinie over de vaccinatiestrategie aan bod)

Dankzij jouw deelname kunnen we dus trends in kaart brengen en uiteenlopende onderwerpen bestuderen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.

Raadpleeg hier de resultaten van de vorige COVID-19 gezondheidsenquêtes: 

1ste enquête (april)

2de enquête (mei)

3de enquête (juni)

4de enquête (september) 

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode jouw gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan Sciensano hiertoe verzoeken via ons online formulier.  Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de volgende COVID-19 gezondheidsenquêtes dan zal dit e-mailadres bewaard blijven tot het einde van de COVID-19 gegevensverzameling en vervolgens verwijderd worden, tenzij je ook wilt deelnemen aan toekomstige studies van Sciensano.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL