Neem deel aan de 6de COVID-19-gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
donderdag, 18 maart 2021
Last updated on 26-3-2021 by Hanne Reyners

We leven ondertussen een jaar met het coronavirus. Welke invloed heeft dit op jouw gezondheid, welzijn en leefgewoonten? En hoe sta jij tegenover de vaccinatie? Laat het ons weten door de 6de COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano in te vullen. 

Onze vorige COVID-19-gezondheidsenquêtes konden telkens op meer dan 30.000 deelnemers rekenen! Ook deze keer rekenen we op een massale deelname.
 

Vul de vragenlijst in

De 6de COVID-19-gezondheidsenquête wacht op jou

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul dan onze vragenlijst vóór 27 maart in. Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Deel de vragenlijst

We waarderen het als je onze vragenlijst zoveel mogelijk deelt met je vrienden, familie en collega’s (van minstens 18 jaar die in België wonen). 

De COVID-19-gezondheidsenquêtes in het kort

Deze enquêtes helpen wetenschappers en beleidsmakers om de gevolgen van de coronacrisis in te schatten. Sciensano lanceert regelmatig een nieuwe vragenlijst om:

  • de evolutie van terugkerende, belangrijke onderwerpen zoals mentaal en sociaal welzijn op te volgen
  • een aantal specifieke en actuele onderwerpen te bevragen (bijvoorbeeld, jouw houding tegenover de vaccinatie)

Dankzij jouw deelname kunnen we trends in kaart brengen en uiteenlopende onderwerpen bestuderen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.

Raadpleeg hier de resultaten van de vorige COVID-19-gezondheidsenquêtes: 

1ste enquête (april 2020)

2de  enquête (mei 2020) 

3de enquête (juni 2020)

4de enquête (september 2020)

5de enquête (december 2020)

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode jouw gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan Sciensano hiertoe verzoeken via ons online formulier.  Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de volgende COVID-19 gezondheidsenquêtes dan zal dit e-mailadres bewaard blijven tot het einde van de COVID-19 gegevensverzameling en vervolgens verwijderd worden, tenzij je ook wilt deelnemen aan toekomstige studies van Sciensano.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL