Neem deel aan de nieuwe COVID-19 gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
donderdag, 24 september 2020
Last updated on 24-9-2020 by Hanne Reyners

Deel jouw ervaringen na 6 maanden leven in coronatijden en geef jouw mening over de contactopsporing, de maatregelen en de toekomstige vaccinatie. Vul de 4de COVID-19 gezondheidsenquête in! Onze 3 vorige COVID-19 gezondheidsenquêtes konden elk op meer dan 30.000 deelnemers rekenen, bedankt daarvoor! Vandaag lanceren we onze nieuwe enquête en ook deze keer rekenen we op een massale deelname! 

Vul de vragenlijst in

De 4de COVID-19 gezondheidsenquête wacht op jou

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul dan onze vragenlijst vóór 2 oktober in. Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Deel de vragenlijst

We waarderen het als je onze vragenlijst zoveel mogelijk deelt met je vrienden, familie, collega’s … (van minstens 18 jaar die in België wonen). 

De COVID-19 gezondheidsenquêtes in het kort

Deze enquêtes helpen wetenschappers en beleidsmakers om de gevolgen van de coronacrisis in te schatten. Daarom lanceren we regelmatig een nieuwe vragenlijst om:

  • een aantal specifieke en actuele onderwerpen te bevragen (deze keer gaan we bijvoorbeeld dieper in op jouw mening over de contactopsporing, de huidige maatregelen en een toekomstige vaccinatie tegen het virus)
  • de evolutie van terugkerende onderwerpen zoals mentaal en sociaal welzijn op te volgen.

Dankzij jouw deelname kunnen we dus trends in kaart brengen en uiteenlopende onderwerpen bestuderen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.
Raadpleeg hier de resultaten van de vorige COVID-19 gezondheidsenquêtes: 
1ste enquête (April): Nederlands of Frans
2de  enquête (Mei): Nederlands of Frans
3de enquête (Juni): Nederlands of Frans

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode jouw gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan Sciensano hiertoe verzoeken via ons online formulier.  Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de volgende COVID-19 gezondheidsenquêtes dan zal dit e-mailadres bewaard blijven tot het einde van de COVID-19 gegevensverzameling en vervolgens verwijderd worden, tenzij je ook wilt deelnemen aan toekomstige studies van Sciensano.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

 

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL