Nieuw advies van het Europees Voedselagentschap over het gebruik van titaniumdioxide als voedingsadditief

Gepubliceerd op: 
donderdag, 6 mei 2021
Last updated on 6-5-2021 by Wesley Van Dessel

Op 6 mei 2021 heeft het Europees Voedselagentschap (EFSA) een wetenschappelijk advies gepubliceerd over het gebruik van titaniumdioxide als voedingsadditief.

Dit additief, ook bekend als E171, wordt gebruikt als kleurstof in voedingsproducten, waaronder snoepgoed. In haar advies stelt EFSA dat het titaniumdioxide niet langer als een veilig additief kan beschouwen.

Het agentschap komt tot die conclusie na een analyse van de huidige wetenschappelijke kennis over titaniumdioxide. Uit deze risicoanalyse, die kadert in de herevaluatie van toegelaten additieven, blijkt dat eventuele nadelige effecten op het genetisch materiaal (genotoxiciteit) niet kunnen worden uitgesloten. Na orale inname worden titaniumdioxide-deeltjes slechts in beperkte mate opgenomen, maar ze kunnen zich in ons lichaam opstapelen. Daardoor is het op dit moment niet mogelijk om te bepalen welke hoeveelheid van dit additief dagelijks veilig geconsumeerd kan worden.

De nieuwe risico-evaluatie, uitgevoerd door een EFSA-werkgroep steunt op een uitgebreide analyse van wetenschappelijke studies, waaronder de Nanofood@ en EFSAnano projecten van Sciensano (gefinancieerd door de FOD Volksgezondheid en EFSA). In deze projecten hebben we nieuwe methoden ontwikkeld om met elektronenmicroscopie (nano)deeltjes op te sporen in voedingsproducten. Op die manier konden we onder andere de grootte, de vorm, de chemische samenstelling en de hoeveelheid bepalen van de E171-deeltjes in een reeks voedingsproducten en in E171-additieven die op de markt zijn. Die informatie was belangrijk bij de herevaluatie van E171 door EFSA.

Meer informatie (EFSA):

Nieuwsbericht FOD Volksgezondheid

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL