Project | Hebben micro- en nanoplastics in het milieu effect op onze gezondheid?

Gepubliceerd op: 
woensdag, 28 april 2021
Last updated on 28-4-2021 by Lieke Vervoort

Micro- en nanoplastics (MNP’s) zijn overal aanwezig in het milieu en maken deel uit van ons dagelijks leven. Ze zitten in het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen, maar toch weten we niet hoe gevaarlijk ze zijn voor de menselijke gezondheid. Om dat na te gaan ging op 1 april 2021 het Europese Horizon 2020 project Imptox van start: Een innovatief analytisch platform om het effect en de toxiciteit van micro- en nanoplastics (MNPs) in combinatie met milieucontaminanten op het risico van allergische aandoeningen in preklinische en klinische studies te onderzoeken. Sciensano en 11 andere partners uit 8 verschillende Europese landen werken samen aan het onderzoek naar de complexe rol van micro- en nanoplastics in combinatie met milieuverontreinigende stoffen op de voedselveiligheid en de menselijke gezondheid. De nadruk ligt op allergie en astma. 

Imptox lanceerde een persbericht via de verschillende partners en de coördinator van het project.

De doelstellingen van het project zijn onder andere

  • de soorten en hoeveelheden MNP’s in specifieke omgevingen bepalen
  • de soorten verontreinigende stoffen die zich eraan hechten identificeren
  • evalueren waar MNP’s in ons lichaam terechtkomen na het inademen en inslikken

Deze resultaten helpen ons de effecten van microplastics op de menselijke gezondheid te begrijpen en leveren cruciale kennis op voor wetgevers.

Binnen dit project speelt Sciensano een belangrijke rol in de risicobeoordeling van micro- en nanoplastics. Imptox gebruikt een omvattende risicobeoordelingsbenaderin om micro- en nanoplastics en hun gecombineerde blootstelling met allergenen en MNP’s geladen met micro-organismen en contaminanten te evalueren”, zegt risk assesmentwetenschapster Dr. Mirjana Andeljekovic van Sciensano. 
 

QR code

QR code for this page URL