IMPTOX - Een innovatief analytisch platform om het effect en de toxiciteit van micro- en nanoplastics (MNPs) in combinatie met milieucontaminanten op het risico van allergische aandoeningen in preklinische en klinische studies te onderzoeken

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2021
-
maart 30, 2025

In het kort

Microplastics en nanoplastics (MNPs) zijn aanwezig in het milieu en maken deel uit van ons dagelijks leven. Ze zitten in het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen, maar toch weten we niet hoe gevaarlijk ze zijn voor onze gezondheid. Om ons te helpen de effecten van micro- en nanoplastics op de menselijke gezondheid te begrijpen en cruciale kennis voor wetgevers te verschaffen:  

 • bepalen we de soorten en de hoeveelheid MNPs aanwezig in specifieke omgevingen
 • identificeren we de soorten verontreinigende stoffen die zich aan hen hechten
 • evalueren we waar MNPs in ons lichaam terechtkomen nadat we ze hebben ingeademd en ingenomen 
 • evalueren we de blootstelling aan deze deeltjes via voedsel, lucht en water

Sciensano zal in het bijzonder de directe blootstelling aan MNPs via voedsel evalueren en bijdragen aan de berekeningen van de blootstelling via lucht en water. We onderzoeken de associatie van MNPs met allergenen om zo het extra risico van de gelijktijdige blootstelling te begrijpen. Deze gecombineerde blootstelling zal ons in staat stellen een meer holistisch beeld te krijgen van het gedrag en de risico’s van MNPs.
 

 

Projectbeschrijving

Er is dringend nood aan kennis rond de gezondheidsrisico’s van microplastic en nanoplastic deeltjes (MNPs) die aanwezig zijn in voeding en milieu. Met het oog hierop is een consortium gevormd bestaande uit 12 partners uit 8 Europese landen. Dit consortium onderzoekt de complexe rol van microplastics en nanoplastics in combinatie met milieucontaminanten op de voedselveiligheid en de menselijke gezondheid, met een focus op allergie en astma.

Wij streven ernaar een interdisciplinair platform te creëren dat door het ontwerpen van analytische benaderingen de omvang van het probleem in het milieu en onze gezondheid kan bepalen. We doen dit door na te gaan wat de invloed is van ingenomen en ingeademde MNPs, vervuild zijn met metalen, allergenen, pathogene bacteriën en toxines, op allergische reacties.

Om de aanwezigheid van MNPs te beoordelen op basis van grootte, vorm en type, passen we de volgende strategie toe:

 • Ontwikkeling van een nieuwe combinatie van hulpmiddelen om MNPs te identificeren, extraheren, karakteriseren en kwantificeren
 • Onderzoek op geselecteerde voedingsmiddelen, omgevingsmedia en weefsels van blootgestelde dieren 
 • Productie en labeling van MNPs voor gebruik in een verscheidenheid van preklinische studies om toxiciteit en reacties op MNPs, contaminanten en allergenen te onderzoeken

We zijn van plan om nieuwe stabiele isotoop 13C-labeling en -detectie te gebruiken. Dit zal helpen bij het bepalen van het lot en de accumulatie van MNPs in:

 • het maagdarmkanaal en de ademhalingswegen, alsook 
 • secundaire organen na onmiddellijke en chronische blootstelling en 
 • het effect op allergische immuunreacties op cellulair en moleculair niveau

Daarnaast hebben we een klinische studie ontworpen om de invloed van MNPs blootstelling bij mensen te evalueren.

De beoogde resultaten van dit state-of-the-art project zijn

 • nieuwe instrumenten voor de detectie van MNPs
 • beter inzicht in de effecten van NMPs in combinatie met kritische verontreinigingen in lucht, water en voedsel op de menselijke gezondheid en de bepaling van voorspellende biomarkers
 • een groter bewustzijn van het ziekterisico in reactie op MNPs en verontreinigende stoffen
 • betere communicatiestrategieën tussen wetenschap en relevante belanghebbenden, bijdrage tot blauwe groei en de gezondheidsrelevante doelstellingen van de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
 • beleidsrelevante wetenschappelijke gegevens ter ondersteuning van een betere gevaren en risico beoordeling voor de menselijke gezondheid en voor het beleid inzake reactie en mitigatie op nationaal en EU-niveau voor beleidsmakers.

Het project past binnen het Europese belang voor betere gezondheid en zorg, economische groei en duurzame gezondheidssystemen. Met de gegenereerde gegevens zullen we een beter inzicht krijgen in de menselijke blootstelling aan MNPs, hun gedrag en toxiciteit/allergeniciteit. 

ImpTox maakt deel uit van de Europese MNP cluster voor menselijke gezondheid.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL