Sommige aroma's in e-sigaretten zijn mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid

Gepubliceerd op: 
woensdag, 10 maart 2021
Last updated on 1-12-2022 by Marinka Vangenck

De e-sigaret is populair onder de Belgische bevolking, mede door het grote aanbod aan smaken. Sciensano onderzocht 129 vloeistoffen voor e-sigaretten op de aanwezigheid van aroma’s die mogelijk een gevaar inhouden voor de gezondheid. Uit deze studie blijkt dat er momenteel e-sigaretten op de markt zijn waarvan sommige aroma’s genotoxische eigenschappen (chemische stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid) hebben die mogelijks een gezondheidsrisico vormen. 

Wereldwijd zijn er meer dan 7000 verschillende aroma’s beschikbaar voor e-sigaretten. Maar of ze allemaal even veilig zijn, is nog maar de vraag. Naast de typische synthetische smaakstoffen, worden soms ook natuurlijke extracten en zelfs etherische oliën als aroma’s aan e-vloeistoffen toegevoegd. Door het grote aanbod is het nodig om deze smaakstoffen te screenen op hun veiligheid voor onze gezondheid

Niet alle smaakstoffen in e-sigaretten even veilig

Een volledige risicobeoordeling van al deze chemische verbindingen is tijdrovend en vereist een systematische aanpak. Er bestaan computermodellen die onder andere de genotoxiciteit van chemische verbindingen, zoals aroma’s in e-sigaretten, nauwkeurig kunnen voorspellen. Sciensano paste deze computermodellen toe en onderzocht 129 vloeistoffen voor e-sigaretten op hun genotoxiciteit. Wanneer een stof als genotoxisch wordt bestempeld, is er mogelijks een gevaar voor de gezondheid. 

De resultaten van de computermodellen tonen aan dat er in de 129 onderzochte vloeistoffen 5 chemische stoffen mogelijk genotoxisch zijn: het gaat om estragole, safrole, 2-furylmethylketon, 2,5-dimethyl-4-hydroxyl-3(2H)-furanone en transhexenal. Eén van deze stoffen, safrole, is een chemische stof die voorkomt in Sassafrasolie en die al verboden is als voedingsaroma. In een latere fase van de studie onderzocht Sciensano 24 vloeistoffen: 4 daarvan bleken positief voor 2 van de 5 bovengenoemde genotoxische stoffen. 

Wetgeving nog niet waterdicht

De regelgeving voor e-sigaretten wil de veiligheid van de consument verzekeren, onder meer door het reguleren van de ingrediënten. Meer over deze Europese wetgeving is te lezen is het persbericht dat Sciensano in oktober 2020 hierover uitstuurde en in de specifieke regelgeving voor elektronisch sigaretten op de website van de FOD Volksgezondheid

Naast specifieke richtlijnen voor bepaalde ingrediënten in de smaakstoffen van e-vloeistoffen, zijn producenten verplicht om hun product (en de hierin gebruikte ingrediënten) te registreren voordat het op de EU-markt wordt gebracht. Voor plantenextracten en essentiële oliën hoeft de producent geen gedetailleerde samenstelling door te geven, met als gevolg dat onveilige aromastoffen toch aanwezig kunnen zijn in e-sigaretten. 

Er is meer onderzoek nodig naar de veiligheid van smaakstoffen in e-sigaretten, want momenteel ontbreken er nog veel gegevens waaronder ook over de genotoxiciteit van bepaalde ingrediënten”, zegt Sophia Barhdadi van Sciensano. “Ondertussen moet het gebruik van ingrediënten met potentiële gezondheidsrisico’s uit voorzorg zoveel mogelijk worden beperkt. We suggereren bijvoorbeeld een lijst met verboden ingrediënten om de risico’s van e-sigaretgebruik te beperken.”
 

QR code

QR code for this page URL