Zijn je verpakkingen net zo gezond als je voedingsmiddelen? Neem deel aan de enquête!

Gepubliceerd op: 
maandag, 17 april 2023
Last updated on 17-4-2023 by Cassandre Dugailliez

Zero waste, de trend om voedsel in bulk te kopen met als doel de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen, krijgt steeds meer navolging. De trend wordt gekenmerkt door het gebruik van eigen verpakkingen bij het kopen, vervoeren en bewaren van voedingsmiddelen. De vraag rijst of dit geen gevaar inhoudt voor de gezondheid. Er is nog geen informatie beschikbaar over dit onderwerp en dus ook niet over de potentiële risico’s ervan. Als expertisecentrum voor de evaluatie van de potentiële risico’s van bestaande en opduikende contaminanten in materialen die met levensmiddelen in contact komen, heeft Sciensano daarom een enquête opgezet. De hoeveelheid verpakkingsafval zonder gevaar verminderen is mogelijk dankzij jouw bijdrage!

Doe mee aan deze enquête! 

Voedselcontactmaterialen (FCM) zijn materialen en voorwerpen die speciaal zijn ontworpen om in contact te komen met voedingsmiddelen tijdens het produceren, verwerken, bewaren, bereiden of serveren ervan. Zij kunnen bestaan uit een veelheid aan grondstoffen zoals plastic, rubber, papier en karton, metaal en legeringen, keramiek maar het gaat ook om drukinkt en kleefstoffen die aan de buitenkant van verpakkingen worden gebruikt.

De aankoop van levensmiddelen in bulk kan potentiële gezondheidsrisico’s zoals allergieën inhouden. Zo kan er kruisbesmetting optreden wanneer dezelfde verpakking voor verschillende voedingsmiddelen wordt gebruikt of wanneer de toegankelijkheid en traceerbaarheid van de informatie over allergenen ontoereikend is. Met deze enquête, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Hasselt, wensen we zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om de risico’s correct te kunnen inschatten.

Sciensano maakt deel uit van het Europese netwerk van referentielaboratoria voor materialen die met levensmiddelen in contact komen en werkt samen met de nationale en Europese autoriteiten om de uitvoering van hun respectieve volksgezondheidsbeleid te ondersteunen (FOD, FAVV, EFSA, …).

Streef jij naar zero waste en koop jij vaak voedsel in bulk?

Doe mee aan deze enquête en help ons de mogelijke gezondheidsrisico’s van het kopen van voedsel in bulk te evalueren. De enquête is ook beschikbaar in het Frans en Engels

Wens je meer informatie?

Ga naar de webpagina van het project TREFCOM of stuur een e-mail naar salvatore.ciano@sciensano.be.

Delen, dat is ook zorgen voor anderen!

Aarzel niet om deze enquête zo wijd mogelijk te verspreiden onder je collega’s, vrienden en familieleden die levensmiddelen in bulk kopen (vanaf 18 jaar en woonachtig in België). Wij rekenen op je!

Wie zit er achter deze enquête?

De enquête maakt deel uit van het project TREFCOM, een initiatief van Sciensano en de Universiteit Hasselt, onder leiding van de onderzoekers Karlien Cheyns, Heidi Demaegdt, Salvatore Ciano, Mélanie Di Mario, Severine Goscinny, Birgit Mertens, Els Van Hoeck, Stefanie Vandevijvere en Eveline Verleysen.

Bescherming van je gegevens en rechten

Deelnemen doe je vrijwillig en stoppen kan op elk moment. De informatie die je via de enquête verstrekt, zal alleen worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden. Sciensano zal de informatie uitsluitend gebruiken voor algemene statistische doeleinden. Er kunnen wetenschappelijke publicaties voortvloeien uit de onderzoeksresultaten maar je persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Vragen of klachten over de gegevensbescherming

Als je vragen over de gegevensbescherming hebt, dan kan je contact opnemen met Sciensano’s Data Protection Officer: DPO@sciensano.be of 02 642 51 02. Als je een klacht wil indienen in verband met de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, 02 274 48 00, contact@adp-gba.be.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL