ALLRBC2 - Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2016
-
juni 30, 2017

In het kort

Het percentage mensen met astma of allergische rinitis is in de hele wereld sterk gestegen sinds de tweede helft van de 20e eeuw.

In België zouden tussen 400 000 en 1 000 000 mensen met astma kampen (cijfers afkomstig van de Gezondheidsenquête van 2013 van Sciensano en de Belgische Vereniging voor Pneumologie), terwijl de prevalentie van allergische rinitis in ons land tot de hoogste van Europa behoort.

Er is evenwel nog maar weinig geweten over de impact van deze aandoeningen op de uitgaven in de gezondheidszorg en de mortaliteit, en ook over de rol van individuele en ecologische factoren.

Dit project wil het gebrek aan informatie verhelpen, om de behandeling van deze aandoeningen te verbeteren.

Projectbeschrijving

Doelstelling van dit project:

  1. evaluatie van de morbiditeit/mortaliteit die kan worden toegeschreven aan astma en allergische rinitis op de schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de evolutie ervan in de loop van de afgelopen jaren;
  2. identificatie van de rol van bepaalde individuele/ecologische factoren in de ontwikkeling of verergering van deze ziekten.

Dit stoelt op een review van de literatuur over dit onderwerp en het gebruik van verschillende bestaande databanken over:

  • de prestaties van de gezondheidszorg (verkoop van geneesmiddelen, huidtesten), om te schatten hoeveel personen worden behandeld voor deze aandoeningen, om deze populatie te beschrijven en om de impact van aeroallergenen op de expressie van de symptomen te bestuderen (terugbetalingsgegevens ingezameld door het InterMutualistisch Agentschap);
  • ziekenhuisopnames, om te bepalen hoeveel mensen het slachtoffer zijn van ernstige verergeringen, om deze populatie te beschrijven evenals de rol van de aeroallergenen in de expressie van de verergerde symptomen (Minimale Ziekenhuis Gegevens, ingezameld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu);
  • de mortaliteit zodat de ergste gevolgen van deze ziekten kunnen worden geëvalueerd (gegevens ingezameld door de FOD Economie).

Dit project moet niet alleen leiden tot een betere kennis van de populatie die de afgelopen jaren getroffen is door astma en allergische rinitis in het Brussels gewest, maar moet ook een beter inzicht geven in de biologische mechanismen, de allergenen die een rol spelen bij deze ziekten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL