B@SEBALL - Biodiversiteit in de schoolomgeving, voordelen voor iedereen

Last updated on 19-12-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
december 15, 2019
-
maart 15, 2024

In het kort

Verhoogt een groenere schoolomgeving de gezondheid en het mentale welzijn van kinderen? Kan het bijdragen aan het verminderen van gezondheidsongelijkheden onder kinderen? Deze vragen vormen de kern van het B@SEBALL-project. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor het ontwerp en beheer van speelplaatsen en schoolomgevingen, alsook voor een relevant overheidsbeleid, onderwijs en gezinsleven.

Projectbeschrijving

Biodiversiteit in de schoolomgeving — voordelen voor iedereen (B@SEBALL) onderzoekt de gezondheidsbijdrage van biodiversiteit in de schoolomgeving en hoe deze verdeeld is over kinderen met verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden. De biodiversiteitshypothese stelt dat het contact van mensen met biodiversiteit belangrijk is voor de gezondheid, vooral in de kinderjaren. Groene ruimten in woonwijken en de voordelen daarvan voor de gezondheid kregen dan ook steeds meer aandacht. Het ontbreekt kwetsbare bevolkingsgroepen zowel aan individuele groene ruimte (zoals tuinen) als aan gemeenschappelijke ruimten (openbare groene ruimten). Deze ongelijkheid wordt nog versterkt door de vaststelling dat bepaalde sociale groepen minder geneigd zijn om groene ruimten op te zoeken of ze te gebruiken voor actieve recreatie. Deze vaststelling verhoogt het belang van een groene schoolomgeving. Een van de huidige onderzoeksuitdagingen is het onderzoeken van het belang van de specifieke kwaliteit van natuur en biodiversiteit. Een verbeterd immuunsysteem is een veelbelovende kandidaat voor een middenweg tussen natuur en gezondheid. 

B@SEBALL onderzoekt het positieve effect van biodiversiteit in de schoolomgeving en de speelplaats op de fysieke gezondheid van kinderen (prevalentie van astma en allergieën) en op hun mentale welzijn en hoe dit in verband kan worden gebracht met de diversiteit van het menselijke microbioom. B@SEBALL zal ook de mogelijkheden bekijken om gezondheidsongelijkheden onder kinderen te verminderen via biodiversiteit in de schoolomgeving. B@SEBALL zal daarnaast onderzoeken hoe de resultaten van dit onderzoek van belang kunnen zijn voor het ontwerp en beheer van speelplaatsen en schoolomgevingen, alsook voor een relevant overheidsbeleid, onderwijs en gezinsleven. Via zijn partners kan B@SEBALL voortbouwen op gevestigde schoolprojecten gericht op het vergroenen van speelpleinen: Vlaanderen (MOS) en Wallonië & Brussel (GoodPlanet Belgium).

Bekijk het overzichtsrapport

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Hans Keune
Sarah Lebeer
Sophie Vanwambeke
Anna Leonard
Hans Van Calster

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL