FLUOREX - Blootstellingsevaluatie van perfluoralkylstoffen als follow-up van de bezorgdheid die is gerezen in het recente ontwerpadvies van de EFSA

Last updated on 8-12-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
juni 1, 2021
-
november 30, 2023

In het kort

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) zijn door de mens vervaardigde chemische stoffen die worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen (bv. textiel, huishoudelijke producten, brandbestrijding, auto-industrie, voedselverwerking, bouw, elektronica enzovoort). Vanwege hun persistente, bioaccumulerende en toxische aard kan blootstelling aan deze chemische stoffen schadelijke gezondheidseffecten hebben. Dit project verschaft informatie over de aanwezigheid van en de blootstelling van de Belgische bevolking aan vier PFAS in de voeding. Bovendien zullen bronnen van PFAS-contaminatie in de voedselketen geïdentificeerd worden, zodat, indien nodig, acties kunnen worden ondernomen om deze bronnen te reduceren/elimineren. 

Projectbeschrijving

In 2018 heeft de EFSA twee per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) (te weten perfluoroctaansulfonaten (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA)) geëvalueerd en op basis van bij mensen waargenomen effecten afzonderlijke toelaatbare wekelijkse innames (TWI’s) voor deze verbindingen afgeleid. In 2020 werd de risicobeoordeling uitgebreid tot de som van vier PFAS (d.w.z. PFOS, PFOA, Perfluoronanzuur (PFNA), Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)) vanwege vergelijkbare effecten bij dieren, toxicokinetiek en waargenomen niveaus in menselijk bloed. Dit resulteerde in een nieuwe veiligheidsdrempel of TWI van 4,4 ng/kg lichaamsgewicht (lg)/week. Aangezien in 2007-2010 voor de Belgische bevolking een blootstelling van 12 ng/kg lg/week voor PFOA en PFOS samen werd vastgesteld, moet dit dringend opnieuw worden geëvalueerd. 
Eerst wordt een analysemethode met voldoende gevoeligheid ontwikkeld en gevalideerd die nadien kan worden toegepast voor de analyse van voedselstalen die representatief zijn voor het voedingspatroon van de Belgische bevolking. Vervolgens worden de verkregen concentratiegegevens gecombineerd met de consumptiegegevens van de laatste Voedselconsumptiepeiling (FCS2014) om de blootstelling via de voeding te beoordelen. Met dit project verkrijgt de Belgische overheid informatie over de aanwezigheid en de concentraties van een breed scala aan PFAS in levensmiddelen. Met deze gegevens kan een geactualiseerde blootstellingsbeoordeling worden gedaan voor PFOS, PFNA, PFHxS en PFOA samen. 

Verder worden in dit project de contaminatiebronnen geëvalueerd en wordt de bijdrage van voedselcontactmaterialen (VCM) grondiger onderzocht. Als gevolg hiervan kunnen specifieke migratielimieten worden voorgesteld die nadien door het FAVV kunnen worden gebruikt om de conformiteit van de VCM op de Belgische markt te beoordelen.

QR code

QR code for this page URL