CTstudy - De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
mei 1, 2019
-
mei 1, 2020

In het kort

Chlamydia is de meest vastgestelde seksueel overdraagbare aandoening (soa) in België, maar de gerapporteerde aantallen weerspiegelen niet noodzakelijk de werkelijke verdeling van Chlamydia in onze bevolking. Veel mensen die deze infectie hebben vertonen immers geen symptomen, maar kunnen de seksueel overdraagbare bacterie wel verder verspreiden. Daarom wil Sciensano met dit onderzoek achterhalen hoeveel personen een infectie met Chlamydia hebben en hoe deze ziekte verspreid is over België. De resultaten van dit onderzoek dienen om de preventie te kunnen bijsturen.

Deelnemers aan dit onderzoek zijn per toeval gekozen. Zij krijgen materiaal toegestuurd om thuis een urinestaal te kunnen afnemen. Via deze urine kan het laboratorium nagaan of de deelnemer geïnfecteerd is. De urinetest zal ook meteen de aanwezigheid van Gonorroe (een andere seksueel overdraagbare bacterie) opsporen. Deelnemers kunnen het resultaat van de test ontvangen als zij dat wensen.

Informatiefolder voor mogelijke deelnemers

Projectbeschrijving

De exacte prevalentie van Chlamydia-infecties en de verspreiding onder de Belgische bevolking zijn onbekend. In België worden diagnostische testen voor Chlamydia voornamelijk uitgevoerd in specifieke doelgroepen door middel van opportunistische testmethoden. Hierdoor weerspiegelen de aantallen die de laboratoria rapporteren niet noodzakelijk de werkelijke verdeling van Chlamydia trachomatis in de bevolking in België. Er wordt gedacht dat jonge vrouwen (20-24 jaar) mogelijk oververtegenwoordigd zijn in de op laboratoriumgegevens gebaseerde surveillancegegevens, terwijl mannen en hogere leeftijdsgroepen mogelijk ondervertegenwoordigd zijn. Het identificeren van de omvang van Chlamydia-infecties en de verspreiding onder de bevolking van België helpt preventie-organisaties om accurate, evidence-based informatie te verstrekken, en om preventieprogramma’s en mogelijke screening te focussen op specifieke doelgroepen.

Dit onderzoek heeft 3 doelstellingen:

  1. prevalentie schatten van Chlamydia trachomatis-infecties in de bevolking van België
  2. risicofactoren identificeren die samenhangen met Chlamydia trachomatis-infecties in België (leeftijd, geslacht, seksueel gedrag, sociaal-economisch, geografisch, …) 
  3. prevalentie schatten van Neisseria gonorrhoeae-infecties in de bevolking van België, omdat de microbiologische test voor Chlamydia ook Gonorroe opspoort. Bij een positief resultaat wordt dit ook aan de deelnemers meegedeeld.

De laatste doelstelling is echter gelimiteerd door de eerder beperkte steekproefomvang, waardoor we besluiten kunnen trekken over de prevalentie op nationaal niveau, maar de nauwkeurigheid van deze schatting beperkt is.

Steekproef

Sciensano gebruikt gegevens uit het nationale register om een representatieve steekproef van de bevolking in België te verkrijgen. De vereiste steekproefomvang voor België wordt afgerond op 2000 deelnemers. De deelnemers aan dit onderzoek kunnen hun resultaat opvragen.

Ethische commissie

Het onderzoeksprotocol werd ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Internal Review Board van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen.

Partners

Sciensano werkt voor dit project samen met het Belgische statistiekbureau (Statbel) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Irith De Baetselier

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL