Webpilot - De impact beoordelen van het gebruik van het web als onderdeel van een 'mixed mode design' voor de Belgische Gezondheidsenquête

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
februari 1, 2016
-
december 31, 2019

In het kort

In het afgelopen decennium zijn internetenquêtes significant populairder geworden in vergelijking met papieren of face-to-face-enquêtes, omdat mensen vaak gemakkelijker reageren op een onlineonderzoeksvraag dan op andere enquêtevormen. Bij gebruik in combinatie met andere manieren van gegevensinzameling kan dit leiden tot enquêtes met een hoger responspercentage en nauwkeurigere resultaten. Hoewel populatie-enquêtes niet op het internet kunnen vertrouwen als enige manier van gegevensinzameling, hebben internetenquêtes veel voordelen. Het Webpilot-project evalueert de impact van het invoeren van internetenquêtes in de Gezondheidsenquête (HIS) als aanvulling op de traditionele face-to-face-interviews.

Projectbeschrijving

In een poging om de responspercentages te verhogen en de non-response bias eventueel te verminderen, terwijl de totale kosten binnen de perken blijven, worden enquêtes steeds meer omgezet in 'mixed mode designs' waarbij vragenlijsten in meer dan één vorm worden aangeboden, waaronder web, mail, telefoon en/of face-to-facemodus.

Het huidige proefproject stelt de Gezondheidsenquête (HIS) in staat om het gebruik van een internetgebaseerde vragenlijst te onderzoeken in het kader van een mixed mode-studie, met als doel de participatiegraad, vooral bij jonge en mobiele personen, te verhogen.  De specifieke doelstelling van dit project is de impact te evalueren en te kwantificeren van een verschuiving van een face-to-face- en papieren modus naar een zelfbeheerde webmodus in termen van de:

  1. inhoud van de HIS 2018 vragenlijst
  2. haalbaarheid van de ontwikkeling en voltooiing van het webonderzoek
  3. participatiegraad
  4. kwaliteit en vergelijkbaarheid van de schattingen.

De bevindingen van dit proefonderzoek zullen aanbevelingen genereren voor toekomstige HIS om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Dit is een belangrijke onderneming, aangezien de HIS sinds 1997 belangrijke informatie heeft verstrekt over de prevalentie en patronen van volksgezondheidsproblemen in België. Dergelijke informatie heeft geholpen bij het begeleiden van interventies, het volgen van veranderingen in de tijd en het ondersteunen van evaluatieprocessen De HIS levert daarom waardevolle informatie ter ondersteuning van beleid en praktijk op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het huidige project zal de HIS in staat stellen om het gezondheidsbeleid beter te ondersteunen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL