PrintSmoke - Determinatie van rook- en vapeproducten

Last updated on 21-9-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
oktober 1, 2022
-
september 30, 2026

In het kort

De wetgeving voor vaping- en rookproducten is vrij duidelijk, maar er zijn instrumenten nodig om te controleren of producten aan deze wetgeving voldoen.
Het PrintSmoke-project richt zich op drie soorten producten: e-vloeistoffen voor vaping, tabak en kruidenrookproducten. In dit project ontwikkelen we methoden om inspectie- en ordehandhavingsdiensten te helpen: 

  • controleren of producten aan de wetgeving voldoen. 
  • beslissen welke producten in beslag moeten worden genomen tijdens inspecties in winkels of bv. in het nachtleven. 
     

Projectbeschrijving

De wetgeving voor vaping-, tabaks- en kruidenrookproducten is vrij gedetailleerd, maar het is voor inspectie- en ordehandhavingsdiensten niet eenvoudig om te controleren of producten aan de wetgeving voldoen. Daarom richt dit project zich op de ontwikkeling van analytische methoden waarmee deze diensten kunnen controleren of producten aan de wetgeving voldoen, en op basis waarvan ze kunnen beslissen welke producten ze in beslag moeten nemen, zowel op inspectieplaatsen als in het nachtleven. 

Ten eerste richten we ons op de ontwikkeling van (draagbare) spectroscopische methoden om het volgende te controleren:

  1. het nicotinegehalte in e-vloeistoffen en de aanwezigheid van ‘illegale’ additieven, zoals cafeïne, cannabidiol, taurine en vitamine E, 
  2. het mengen van tabak met Cannabis Sativa Spp,
  3. de aanwezigheid van tabak in kruidenrookproducten, en tot slot
  4. de aanwezigheid van illegale additieven in tabaksproducten. 

De voorgestelde methoden zijn gebaseerd op spectroscopie in combinatie met technieken voor chemometrische modellering om zoveel mogelijk informatie uit de spectroscopische gegevens te halen, en deze informatie aan de factoren te koppelen die moeten worden gecontroleerd. 

Ten tweede gebruiken we (multidimensionale) chromatografische determinatie om te proberen een ander probleem van de inspectiediensten op te lossen, namelijk de variëteitensamenstelling van tabaksmengsels. Deze samenstellingen moeten worden gerapporteerd aan de FOD Volksgezondheid en Milieu, en moeten correct zijn voor alle producten die door de fabrikant onder deze aangifte worden verkocht. Hier ontwikkelen we ‘fingerprints’ waarbij we ons richten op het verschil tussen variëteiten en verschillende detectietechnieken combineren (DAD en massaspectrometrie). Ook hier gebruiken we chemometrie om de gegevens te modelleren en zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de aanwezigheid van specifieke variëteiten. 

In het algemeen draaien de doelstellingen van het project rond het gebruik van spectroscopische en chromatografische methoden om de samenstelling en authenticiteit van rook- en vapingproducten te evalueren, en verboden additieven en vervalsmiddelen op te sporen. 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Erwin Adams
Cédric Delporte

QR code

QR code for this page URL