DiMoPEx - Diagnose, monitoring en preventie van blootstellingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 11, 2016
-
april 10, 2020

In het kort

Niet-overdraagbare (= niet-besmettelijke en niet-overdraagbare) ziekten, zoals chronische ademhalings- en hart- en vaatziekten of kanker, zijn een belangrijke oorzaak van vermijdbare ziekte en overlijden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben ze een aanzienlijk effect op het welzijn van individuen en zijn ze verantwoordelijk voor 70% van de sterfgevallen wereldwijd. Toxicologisch en epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat er verbanden zijn tussen deze ziekten en de blootstelling aan verschillende gevaarlijke stoffen in de omgeving waarin mensen leven en werken. Sciensano neemt daarom deel aan DiMoPEx, dat helpt bij de (uitdagende) identificatie van duidelijke oorzakelijke determinanten en onderliggende mechanismen.

Projectbeschrijving

DiMoPEx is een COST-actie ondersteund door de EU. Het doel is om “een interdisciplinair samenwerkingsnetwerk te ontwikkelen dat nieuwe inzichten verschaft in opkomende problemen van morbiditeit en mortaliteit als gevolg van blootstellingsgerelateerde gezondheidsuitkomsten”.
Het netwerk verenigt Europese clinici en wetenschappers uit verschillende vakgebieden en bevordert interdisciplinair onderzoek naar de rol van milieublootstelling in het ontstaan en de progressie van niet-overdraagbare ziekten. Hiertoe stimuleert het netwerk de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten, de uitwisseling van kennis en de capaciteitsuitbouw via workshops, conferenties en opleidingen.
Op lange termijn zal DiMoPEx op Europees niveau bijdragen aan een betere preventie van ziekten als gevolg van blootstelling aan het milieu.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL