ALTERNATIVE - environmentAL Toxicology of chEmical mixtuRes through aN innovATIVE platform based on aged cardiac tissue model

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2021
-
september 30, 2024

In het kort

In het ALTERNATIVE-project bouwen we een platform ter nabootsing van menselijk, jong en oud hartweefsel, om de mogelijke cardiotoxische effecten van chemische stoffen op een kosteneffectieve manier te evalueren. Dit draagt niet alleen bij tot een betere bescherming van de menselijke gezondheid, maar verfijnt, vermindert en vervangt ook de noodzaak van dierproeven.

Projectbeschrijving

Innovatief platform ter preventie van cardiotoxische blootstelling

ALTERNATIVE ontwikkelt een innovatief platform dat de cardiotoxiciteit van chemische stoffen en hun biotransformatieproducten kan detecteren en beoordelen. Het platform bestaat uit een driedimensionaal in vitro weefselmanipulatie model dat het menselijke hartweefsel nabootst, gekoppeld aan een betrouwbaar high-throughput monitoringsysteem op basis van multiomics-analyses en geïntegreerd in een Machine Learning (ML)-risicobeoordelingsinstrument. Met het nieuwe platform kunnen regelgevers en de industrie op een kosteneffectieve manier cardiotoxische coblootstellingen aan industriële chemische stoffen en farmaceutica identificeren, kwantificeren en voorkomen. ALTERNATIVE zal in het bijzonder gericht zijn op cardiotoxische effecten bij oudere mensen, hetgeen van groot belang is gezien de vergrijzing van de Europese bevolking en de sterke toename van hart- en vaatziekten.

In-vitrosystemen voor risicobeoordeling van chemische stoffen

Met dit unieke instrument om cardiotoxiciteit te beoordelen, richten we ons op een eindpunt dat nog niet specifiek werd onderzocht voor chemische stoffen, noch in Europa noch ergens anders ter wereld. Ook nieuwe inzichten zullen bekomen worden in hoe gegevens, verzameld met complexe in-vitrosystemen zoals bioreactoren en Organ-on-chip, kunnen worden gebruikt voor een risicobeoordeling van chemische stoffen.

Regelgeving voor nieuwe innovaties

Op dit moment ontbreken regelgevende toepassingen van dergelijke complexe in-vitrosystemen, en geen van de ontwikkelde systemen wordt momenteel toegepast in een regelgevend goedkeuringstraject. Het is de taak van Sciensano ervoor te zorgen dat het ontwikkelde platform aan de regelgevende behoeften voldoet en om de acceptatie ervan door de regelgevende instanties te stimuleren. Het platform zal daarom worden ontwikkeld binnen het kader van de „adverse outcome pathway” (AOP) en de plaats ervan zal worden bepaald in een geïntegreerde test- en beoordelingsbenadering (IATA).

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Federico Vozzi
Ronette Gehring
Gianluca Ciardelli
Angel Kafazov
Guilhem Velvé-Casquillas
Nuria Canela
Anastasius Gavras
Alessandra Roncaglioni
Tommaso Sbrana
Martin Paparella

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL