burden-eu - Europees Netwerk voor Ziektelast

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 28, 2019
-
oktober 27, 2023

In het kort

Het European Burden of Disease Network (COST Action CA18218): 

  • is een technisch platform voor de integratie en de versterking van de capaciteit voor de evaluatie van de ziektelast in Europa en daarbuiten
  • ondersteunt netwerkvorming en capaciteitsopbouw door de organisatie van vergaderingen, opleidingen en individuele uitwisselingen. 
  • telt meer dan 300 leden uit heel Europa en daarbuiten.

Projectbeschrijving

Wat zijn de meest relevante ziekten in een land? Welke risicofactoren dragen het sterkst bij aan ziekte en dood? Hoe evolueert de impact van verschillende ziekten in de loop van de tijd, en hoe verhoudt het zich tussen landen en binnen subnationale eenheden? Aangezien men steeds vaker gedwongen wordt om prioriteiten te stellen bij het gebruik van de beschikbare middelen is een tijdig, degelijk en alomvattend antwoord op deze fundamentele vragen meer dan ooit nodig om de besluitvorming over de volksgezondheid te informeren. Onder invloed van het effect van de Global Burden of Disease-studie hebben verschillende onderzoekers en nationale en internationale gezondheidsinstituten gekozen voor de ziektelastbenadering om deze vragen te beantwoorden.

De complexiteit van de ziektelastbenadering heeft echter geleid tot grote verschillen in onderzoekscapaciteit binnen Europa. De burden-eu COST Action pakt de huidige uitdagingen aan door:

  • de interactie tussen bestaande inspanningen te stimuleren
  • de technische capaciteitsopbouw op nationaal niveau te ondersteunen
  • een platform te bieden voor methodologische ontwikkelingen
  • in te spelen op de behoefte aan een bruikbaar inzicht in het proces van kennisoverdracht.

De Action heeft een verweven structuur van 3 verticale en 2 horizontale pijlers:

  • de verticale pijlers zijn gericht op specifieke toepassingen van de ziektelast — d.w.z. niet-overdraagbare ziekten en letsels (WG1), overdraagbare ziekten (WG2), en risicofactoren (WG3). Zij weerspiegelen de huidige gefragmenteerde aard van het domein van de ziektelast.
  • de horizontale pijlers zijn gericht op sectoroverschrijdende en holistische activiteiten — d.w.z. ziektelastmethodologie (WG4) en kennisoverdracht (WG5). Zij vormen de broodnodige brug tussen deze verschillende werelden.

Meer informatie is te vinden op de website van het European Burden of Disease Network.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL