FREEGLUTAMATE - Inname van vrij glutamaat

Last updated on 13-1-2023 by Jill Alexandre
Projectduur:
februari 1, 2021
-
januari 31, 2023

In het kort

Glutaminezuur is een aminozuur dat van nature aanwezig is in voedsel als onderdeel van eiwitten of in zijn vrije vorm. Ook kan vrij glutamaat ontstaan door voedselverwerkingsprocesses zoals fermentatie. Deze verbinding staat bekend om zijn smaakversterkende kwaliteiten en kan aan levensmiddelen worden toegevoegd: 

  • direct in de vorm van glutamaat 
  • indirect uit ingrediënten die rijk zijn aan vrij glutamaat (zoals eiwithydrolysaat of gistextract). 

De totale hoeveelheid vrij glutamaat die in de voeding van de bevolking wordt aangetroffen, moet worden uitgesplitst in de natuurlijke aanwezigheid en de toegevoegde hoeveelheid als voedseladditief. Er zal een nieuwe high-throughput analysemethode worden ontwikkeld en toegepast op de meest relevante voedingsmiddelen om deze verschillende aanvoeren te bepalen.

Projectbeschrijving

Om de blootstelling via voedsel van vrij glutamaat (FGlu) te bepalen, moeten belangrijke uitdagingen worden overwonnen. In het kader van dit voorstel zal het volgende worden onderzocht: 

  • de natuurlijke aanwezigheid van vrij glutamaat 
  • de lading uit het gebruik ervan als voedseladditief

Omdat het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen de verschillende bronnen op basis van een chemische analysemethode, is het cruciaal om de te analyseren stalen zorgvuldig te selecteren om dit onderscheid mogelijk te maken.

Steekproef 
De selectie van 600 voedselstalen is gebaseerd op de door EFSA uitgevoerde herevaluatie van glutaminezuur en zijn afgeleide zouten. Hierbij was de bijdrage aan de blootstelling, die tijdens de blootstellingsbeoordeling naar voren kwam, het belangrijkste selectie criterium. Dergelijke gegevens worden gecombineerd met consumptiegegevens uit de Belgische voedselconsumptiepeiling van 2014 en marktaandelen van voedingsproducten op de Belgische markt.

Analysemethode met hoge doorvoer
Een van de doelstellingen van het project is de ontwikkeling van een analysemethode met hoge doorvoer die:

  • de analyse van een groot aantal stalen mogelijk maakt 
  • van toepassing is op alle relevante soorten voedselproducten, aangezien FGlu in een zeer grote verscheidenheid aan producten wordt aangetroffen
  • een ruime waaier van concentraties moet dekken. 

Twee verschillende analytische benaderingen zullen worden onderzocht en vergeleken: één op enzymen gebaseerd en één met behulp van vloeistofchromatografie in combinatie met massaspectrometrie.

Blootstellingsbeoordeling
De grote verzameling gegevens over de aanwezigheid van vrij glutamaat zal de blootstellingsbeoordeling van de Belgische bevolking mogelijk maken. Ze zal worden gecombineerd met de consumptiecijfers van de laatste nationale enquête om gerelateerde onzekerheden tot een minimum te beperken. Daarna zullen er verschillende verfijnde blootstellingsscenario’s worden uitgevoerd voor de bepaling van: 

  • de totale blootstelling aan FGlu, 
  • het aandeel van voedseladditieven en andere bronnen. 

Daarnaast zullen ook voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen worden geanalyseerd om hun blootstelling aan FGlu in te schatten.

De voedselveiligheid verbeteren 
Op lange termijn zal het succes van dit project de capaciteit van de Belgische voedselveiligheidsautoriteiten vergroten om zo het EU-systeem volledig te implementeren en bij te dragen tot de duurzaamheid ervan. Dit sluit rechtstreeks aan bij de aanbevelingen die de Europese Rekenkamer, geschreven in haar recentste verslag van 2019.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL