IFPS Belgium - International Food Policy Study België

Last updated on 3-10-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
november 1, 2023
-
oktober 31, 2024

In het kort

Onze voeding is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. In de afgelopen 50 jaar zijn onze eetpatronen veranderd, zowel waar we ons voedsel halen als het soort voedsel dat we eten en de omgeving waarin we het eten. Dit onderzoek werpt licht op de verschillen op het vlak van de voedselinname in België. We maken ook een vergelijking met andere landen en bekijken hoe het voedingsbeleid ons eetpatroon beïnvloedt. Hebben veranderingen in voedseletikettering of marketingpraktijken bijvoorbeeld invloed op onze voedingskwaliteit?

Projectbeschrijving

Onze voeding is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. In de afgelopen 50 jaar zijn onze eetpatronen veranderd, zowel waar we ons voedsel halen als het soort voedsel dat we eten en de omgeving waarin we het eten.
De International Food Policy Study bestaat uit onderzoeken die jaarlijks in een reeks landen worden uitgevoerd om de impact van het voedselbeleid op nationaal niveau te evalueren. 

Sinds 2017 worden enquêtes uitgevoerd in zes landen (www.foodpolicystudy.com): Australië, Canada, Mexico, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2023 heeft Sciensano zich bij dit internationale consortium aangesloten om gegevens te verzamelen voor een representatieve steekproef onder volwassenen in België. Het doel is om voedingspatronen en beleidsrelevant gedrag in België en in verschillende landen te onderzoeken. De studie zal een quasi-experimenteel ontwerp bieden voor het evalueren van beleid op federaal niveau en zal op termijn maatregelen voorstellen om zowel binnen als tussen landen te implementeren.

Het is de bedoeling jaarlijks een Belgische enquête uit te voeren, ook in het kader van dit internationale consortium (afhankelijk van financiering).
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL