NRL Toxines - Nationaal Referentielaboratorium voor mycotoxines, planttoxines en mariene biotoxines

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2017
-
december 31, 2020

In het kort

In tegenstelling tot kunstmatige chemicaliën worden natuurlijke toxines geproduceerd door levende organismen zoals planten, schimmels (mycotoxines) of mariene organismen. Natuurlijke toxines zijn intrinsiek aanwezig in voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong en kunnen schadelijk zijn wanneer ze in grote hoeveelheden worden geconsumeerd. Om de gezondheid van de consument te beschermen, is het cruciaal dat de blootstelling van voeding en diervoeders zo laag mogelijk blijft. Ons Nationaal referentielaboratorium voor mycotoxines, planttoxines en mariene toxines biedt wetenschappelijke en analytische expertise en advies ter ondersteuning van de officiële controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Projectbeschrijving

Ons Nationaal referentielaboratorium voor natuurlijke toxines is door het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004. De belangrijkste taak is de samenwerking met de communautaire referentielaboratoria van de EU (EURL) en de ontwikkeling en implementatie van de referentieanalysemethoden binnen het vakgebied. Dit omvat:

  • Overdracht van informatie van de EU-RL naar de nationale laboratoria
  • Coördinatie en organisatie van vergelijkende tests tussen de officieel (FAVV) erkende laboratoria
  • Ondersteuning aan de bevoegde autoriteiten voor voedsel- en diervoedercontroles bij het opzetten van het controlesysteem en het beoordelen van risico’s
  • Ontwikkeling en validatie van analytische methoden en ondersteuning aan de officiële controlelaboratoria (OCL’s) voor de uitvoering ervan

Het expertisegebied van het NRL Toxines omvat de analyse en risicobeoordeling van:

  • Mycotoxines: aflatoxine B1, totale aflatoxines, ochratoxine A, patuline, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisines B1 & B2 en T-2 & HT-2-toxine, citrinine, ergotalkaloïden en alternaria
  • planttoxines: pyrolizidine- en tropaanalkaloïden en andere
  • mariene toxines: amnestische of paralytische schelpdierenvergiftigingstoxines (ASP & PSP), lipofiele groep-toxines
  • nieuwe opkomende toxines bv. tetrodotoxine (TTX)

Het NRL voor toxines ontwikkelt analytische benaderingen en valideert ze intern. De referentietests zijn allemaal geaccrediteerd onder ISO/IEC 17025:2005 door de Belgische Accreditatie-instelling (BELAC). Het NRL organiseert regelmatig vergelijkende tests, d.w.z. ringtests (PT’s) voor dewelke het geaccrediteerd is en maakt zijn eigen referentiemateriaal voor de controle van mycotoxines. PT’s zijn verplicht voor de OCL’s die door het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn aangewezen en stellen hen in staat hun prestaties te beoordelen en de algemene juistheid van hun analyseresultaten te verbeteren. Het NRL heeft ook een standaardiseringsmandaat van CEN (Europees Comité voor Normalisatie) verleend voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde methode voor de meting van citrinine in voedingssupplementen op basis van rode gist.

Neem deel aan onze enquête  en help ons mogelijke gezondheidsrisico’s te identificeren

Voedingssupplementen worden vaak gebruikt als aanvulling op de dagelijkse voeding om extra nutriënten zoals vitamine, metalen of voedingstoffen op te nemen. Echter kunnen deze producten ook stoffen bevatten die een gezondheidsrisico inhouden afhankelijk van de mate van consumptie.

Met deze enquête verkrijgen we meer inzicht in de Belgische consumptie data die momenteel nog niet beschikbaar is voor onder andere de meest recent geïntroduceerde voedingssupplementen in België. In het laatste deel van de enquête wordt er daarom ook meer nadruk gelegd op de nieuwe variëteiten in voedingssupplementen waaronder voedingssupplementen gebaseerd op blauwgroen algen (cyanobacteriën).

Neem deel aan de enquête 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL