Rode gist rijst

Het is aangetoond dat voedingssupplementen op basis van rodegistrijst het cholesterolgehalte bij de mens verlaagt. Maar de schimmels die in het productieproces worden gebruikt, kunnen een natuurlijk toxine produceren, ‘citrinine’ genoemd, dat met nierziekten geassocieerd wordt. Chronische blootstelling aan citrinine kan een gevaar vormen voor de gezondheid, zelfs in lage concentraties.

Wat is rodegistrijst?

Rodegistrijst is afkomstig van rijst waarop schimmels zijn gecultiveerd. Het maakt verbindingen aan die de cholesterolproductie kunnen remmen en op een gezond niveau kunnen houden. In een aantal Aziatische landen wordt het al duizenden jaren als een natuurlijk voedingssupplement gebruikt, maar tegenwoordig wordt het wereldwijd als een echt voedingssupplement aanzien. Rodegistrijst verbetert ook de spijsvertering en de bloedsomloop. Het werd gepromoot ten voordele van de volksgezondheid om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen bij personen met matig verhoogde cholesterol. Rodegistrijst bestaat in verschillende vormen: poeders die in kleine hoeveelheden moeten worden ingenomen of voedingssupplementen die in doses als capsules, tabletten of pillen verkocht worden.  

Maar naast de klassieke cholesterolverlagende verbinding wordt tijdens het fermentatieproces van rodegistrijst ook vaak een natuurlijk toxine (citrinine) geproduceerd. Dit toxine wordt in verband gebracht met nierziekten en kan bij verschillende dieren genotoxische en carcinogene effecten hebben. De recentere wetenschappelijke beoordeling van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) concludeerde dat stalen van voedingssupplementen van rodegistrijst besmetting met citrinine kunnen veroorzaken, aangezien de door de Europese Unie vastgelegde wettelijke limiet van 2000 μg/kg werd overschreden.

Chronische blootstelling aan lage citrinineniveaus

Onlangs is uit de resultaten van studies in Duitsland en België gebleken dat citrinine en/of zijn metaboliet ‘dihydrocitrinon’ in tot 90% van de verzamelde menselijke urinestalen kan gevonden worden, wat aangeeft dat de blootstelling aan dit toxine waarschijnlijk veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. De bevolking wordt met andere woorden chronisch blootgesteld aan lage citrinineniveaus, zonder dat we goed weten wat de mogelijke risico’s zijn.

Citrinineniveaus in België en Europa

Er is bewijs van een wereldwijde besmetting van rodegistrijst met citrinine. In de literatuur worden verschillende gevallen gemeld van op de markt verkrijgbare capsules van rodegistrijst, die besmet zijn met citrinine, met concentraties van 2 tot 114 μg citrinine/capsule. Onlangs werd rodegistrijst in een Europees onderzoek geïdentificeerd als het product met de hoogste incidentie van citrininebesmetting. Van de 37 onderzochte stalen is citrinine gekwantificeerd in 24 voedingssupplementen van rodegistrijst met concentraties van 10 tot 3 597 μg/kg. In 13 stalen werd het aangetroffen onder de kwantificeringsgrens van 10 μg/kg. Hoewel de herkomst van de stalen volgens het etiket Europa was, is het niet duidelijk of de grondstoffen oorspronkelijk uit Europa kwamen en of ze daar werden verwerkt. In drie van de stalen werd de wettelijke limiet van de Europese Unie van 2000 μg/kg overschreden. In België werden lage citrinineconcentraties aangetroffen in de verzamelde stalen van rodegistrijst en voedingssupplementen, maar werd een hoog citrininegehalte (tot 121 mg/kg) aangetroffen in een buitenlands rodegistrijststaal waarin de maximaal aanvaardbare hoeveelheid, vastgesteld voor Europese landen, was overschreden.

Sciensano is door het European Committee for Standardization (CEN) aangesteld om de uitvoering van de standaardisatie-analysemethode voor citrinine te leiden. Sciensano beoordeelt ook de blootstelling van de consument aan citrinine in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp