NATHERAP - Natuurlijke verbindingen voor therapeutische doeleinden

Last updated on 21-3-2019 by Sébastien Daems
februari 1, 2016
juli 1, 2018

Financierder

Federal Science Policy Office (Belspo)

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

S. Mangelinckx
S. Mashele
S. Khajamohiddin
A. Hilali

In het kort

Dit netwerkproject was gericht op een duurzame samenwerking met wetenschappers van de Universiteit Gent, de Centrale Universiteit voor Technologie (Bloemfontein, Zuid-Afrika) en de Hassan 1 Universiteit in Settat (Marokko). Er waren een aantal activiteiten in verband met onderzoek naar de gezondheidseffecten en voordelen van (traditionele medicinale) planten voorzien; ook de uitwisseling van wetenschappers voor korte bezoeken, het plannen van een nieuwe masteropleiding ‘Medicinale plantkunde’ in Marokko en de organisatie van een internationale workshop in Bloemfontein stonden op het programma.

Zulke activiteiten zijn van groot belang voor de volksgezondheid omdat medicinale planten nog steeds zeer belangrijk zijn en tot de toekomst en niet tot het verleden behoren! Zo zijn natuurproducten een hoge-impactbron van nieuwe „hoofdverbindingen” van nieuwe therapeutische middelen, ondanks de grootschalige ontwikkeling van biotechnologie en combinatorische chemie bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen. We moeten daarom het onderzoek en de kennis in dit domein verbeteren.

Projectsamenvatting

Dit netwerkproject bracht wetenschappers uit Brussel (Sciensano), Gent (Universiteit Gent), Bloemfontein (Centrale Universiteit voor Technologie, Zuid-Afrika) en Settat (Hassan I Universiteit, Marokko) samen. Nieuwe onderzoekssamenwerkingen werden opgestart over medicinale planten, dat wil zeggen, onderzoek op de mogelijk gevaarlijke en gunstige eigenschappen (genotoxiciteit en antigenotoxiciteit) van medicinale planten en op problemen met betrekking tot hun onderzoek. Bestaande samenwerkingen met andere partners uit Afrika werden voortgezet en mogelijke toekomstige samenwerkingen werden onderzocht.

Lees meer over het NATHERAP-project

Ondanks dat NATERAP geen onderzoeksproject ‘als zodanig’ was, was onderzoek een integraal onderdeel van het project doordat masterthesisstudenten die aan gerelateerde onderwerpen werken, ontvangen werden bij verschillende partners van het consortium. Specifieke aandacht werd besteed om de veranderende eigenschappen van medicinale planten te onderzoeken, afhankelijk van de plaats waar zij groeien. Zo onderzochten we de genotoxiciteit en antigenotoxiciteit van extracten van Nigella sativum, een mediterrane plant die zeer belangrijk is in de moslimwereld en waaraan veel (gunstige) eigenschappen worden toegeschreven. Bij Sciensano werden extracten onderzocht van planten geoogst in Arfoud (Zuid-Oost), Settat (Centraal) en Fkih Ben Salah (Midden-Atlas). Antigenotoxische eigenschappen verschillede duidelijk van de plaats waar ze werden geoogst. Andere eigenschappen van deze plant werden onderzocht aan de universiteit in Marokko.

Korte bezoeken van wetenschappers aan de verschillende laboratoria waren ook in het project opgenomen. We droegen ook bij aan de oprichting van een nieuwe masteropleiding ‘Medicinale plantkunde’ in Marokko. Dit diploma is zeer belangrijk vanwege de vele problemen met zelfverklaarde traditionele genezers in Marokko, de noodzaak van regelgeving en een kruidengeneeskunde op wetenschappelijke basis. Ten laatste werd er een internationale workshop in Bloemfontein georganiseerd.

Meerwaarde op wetenschappelijk niveau

NATHERAP heeft specifiek bijgedragen in het domein van het medicinale planten onderzoek doormiddel van de ontwikkeling van meer effectieve teststrategieën, protocols en richtlijnen.

Meerwaarde voor de volksgezondheid

Binnen dit project werden natuurlijke producten met een mogelijke additionele bijdrage voor de volksgezondheid geïdentificeerd. Deze natuurlijke producten kunnen gebruikt worden om nieuwe moleculen met therapeutische waarde te isoleren/identificeren (bv. als voedseladditief of als ingrediënt voor anti-kanker medicijnen).

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL