Respi - Ontwikkeling en toepassing van differentiële diagnose voor respiratoire virussen om de surveillance en het inzicht in acute respiratoire infectieziekten in België te verbeteren

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2015
-
december 31, 2019

In het kort

Naast influenzavirussen vormen andere respiratoire virussen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid vanwege hun frequente voorkomen, gemakkelijke verspreiding in de gemeenschap en de aanzienlijke ziekte en sterfte die ze veroorzaken. In ongeveer 30 tot 60% van de gevallen met influenzaachtige symptomen of ernstige acute luchtweginfecties (ALI) kan immers geen influenzavirus worden gevonden. Het doel van dit project is om de verschillende respiratoire virussen te identificeren in de respiratoire stalen uit de surveillancenetwerken van influenza-achtige ziekte (ILI) en ALI. We willen de frequentie van gemengde luchtweginfecties en de impact op de ernst van de ziekte bepalen.

Projectbeschrijving

Naast griepvirussen kunnen tijdens het griepseizoen ook andere respiratoire virussen circuleren en symptomen en ziekten veroorzaken die vergelijkbaar zijn met griepinfecties. Respiratoire virusinfecties komen zeer vaak voor. Ze kunnen samengaan met significante morbiditeit en zelfs mortaliteit, vooral bij jonge kinderen en oudere patiënten. In ongeveer 30-50% van de gevallen met influenza-achtige symptomen kan geen influenzavirus worden gedetecteerd en in ten minste 20% van de influenzavirus-negatieve ILI-gevallen lijken andere respiratoire virussen (zoals RSV, rinovirus, para-influenzavirussen, …) betrokken te zijn. Bovendien lijken ernstige griepgevallen vaak gecompliceerd te worden door co-infecties met andere respiratoire virussen. We hebben 4 quadruplex real-time PCR’s ontwikkeld voor de detectie van 16 verschillende respiratoire virussen: respiratoir syncytieel virus (RSVA en RSVB), para-influenzavirussen (PIV 1, 2, 3, 4), rinovirussen/enterovirus (HRV/ENV), humaan metapneumovirus (hMPV), paraechovirussen (HPeV), bocavirussen (HBoV), adenovirussen (ADV) en verschillende coronavirussen (CoOC43, CONL63, Co229E, MERS-CoV).  Al deze virussen kunnen acute luchtweginfecties veroorzaken. Het doel van dit project is om gedurende verschillende seizoenen de impact van de verschillende respiratoire virussen op de ernst van de ziekte en hun verspreiding in de verschillende leeftijdsgroepen te analyseren.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL