TB-LAV/LV-VAC - Ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins tegen tuberculose voor preventieve en therapeutische benaderingen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2018
-
december 31, 2019

In het kort

Tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een infectie door de Mycobacterium tuberculosis-complexbacterie, die wordt verspreid door personen met longtuberculose De ziekte staat nog steeds in de top 10 van doodsoorzaken wereldwijd, met 1,6 miljoen sterfgevallen en 10 miljoen nieuwe gevallen in 2017. Het percentage succesvolle behandelingen van tuberculose bedraagt 83%. Maar bij multiresistente tuberculose daalt dit cijfer tot 52%. Het Bacillus Calmette-Guérin-vaccin (BCG-vaccin) is momenteel nog steeds het enige vaccin dat bij de geboorte wordt toegediend voor de preventie van tbc in endemische landen. Het biedt een zeer variabele bescherming tegen longtuberculose bij volwassenen (variërend van 0% tot 80%).

In de afgelopen 3 decennia werden verschillende kandidaat-vaccins ontwikkeld, die onder 2 categorieën vallen: 

  • levend verzwakte vaccins ter vervanging van BCG,
  • subeenheidvaccins die als boostervaccin worden toegediend aan volwassenen. 

Hoewel sommige hiervan het stadium van klinische beoordeling hebben bereikt, is hun verbeterde werkzaamheid niet gegarandeerd en moeten kandidaat-vaccins nog steeds verder worden ontworpen om een nieuwe generatie doeltreffende tbc-vaccins te kunnen ontwikkelen.

Het doel van dit samenwerkingsproject is het verder onderzoeken van het vaccinpotentieel van verschillende nieuwe levend verzwakte en subeenheidkandidaat-vaccins die door de partners van dit plan in de preklinische muis- en ratmodellen van Mtb-infectie ontwikkeld worden. 

Projectbeschrijving

In dit project verzamelen 2 teams van het Pasteur-instituut in Parijs, 1 team van Sciensano, 1 team van de Universiteit van Pisa en 1 team van het Institute of Pharmacology and Structural Biology van Toulouse hun aanvullende expertise (immunologie, vaccinologie, tuberculose en lentivirale vectoren) om bij te dragen aan de ontwikkeling van betere preventieve en therapeutische benaderingen van humane tuberculose.

Meer specifiek wordt het vaccinpotentieel van lentivirale vectoren die coderen voor meerdere antigenen van Mycobacterium tuberculosis voor gebruik in preventieve en therapeutische benaderingen, ontworpen en bestudeerd met behulp van preklinische modellen. Lentivirale vectoren zijn van hiv afgeleide genoverdrachtsvectoren die strikt niet-replicatief zijn omdat ze van alle voor hiv coderende sequenties zijn gewist, maar belangrijke genen tot expressie brengen, zoals genen van geselecteerde Mycobacterium tuberculosis-antigenen in dit project. De toediening van op lentivirale vectoren gebaseerde vaccins induceert intense en langdurige cellulaire immuunresponsen die specifiek zijn voor de tot expressie gebrachte antigenen.

Deze lentivirale vectorenvaccins zullen worden getest als boostervaccins in combinatie met levend verzwakte priming-vaccinkandidaten in ontwikkeling als vaccins ter vervanging van BCG, of zullen in therapeutische benaderingen worden getest.

Dit project zal gegevens genereren die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende preventieve en therapeutische benaderingen voor tuberculose.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Laleh MAJLESSI
Pierre CHARNEAU
Daria Bottai
Olivier Neyrolles

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL