LECAHUNT - Studie over de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2018
-
maart 31, 2020

In het kort

Lood is een veel voorkomende, gevaarlijke verontreinigende stof. Hoewel lood is verbannen uit verschillende toepassingen (bijvoorbeeld benzine, verf, …) vanwege het gevaar voor de menselijke gezondheid, wordt het nog steeds veel gebruikt in munitie voor de jacht. In verschillende studies is aangetoond dat het jagen op wild met loodhoudende kogels kan leiden tot een verhoogd loodgehalte in het vlees bestemd voor consumptie. Voor kwetsbare bevolkingsgroepen kan dit een relevant voedselveiligheidsprobleem vormen. Het LECAHUNT-project is bedoeld om Belgische gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van lood en cadmium in het vlees van grof wild en om de bijhorende blootstelling en risico’s te beoordelen.

Projectbeschrijving

In de context van een potentieel gezondheidsrisico vanwege de aanwezigheid van lood (Pb) in het vlees van wild dat geschoten werd met loodhoudende munitie, worden representatieve gegevens verzameld over de aanwezigheid van lood in het eetbare vlees van grof wild (reeën, everzwijnen en edelherten) dat in België wordt geschoten. De stalen worden verzameld in samenwerking met jagers en wildverwerkingscentra of gekocht in supermarkten. De gegevens worden geanalyseerd in in functie van het geografische gebied waar de dieren zijn neergeschoten, hun leeftijd, geslacht en de plaats van het wondkanaal.

We zullen ook gegevens over lood- en cadmium (Cd) -concentraties in de nieren van reeën onderzoeken in functie van de geografische oorsprong en de leeftijd van het dier, om inzicht te krijgen in de omgevingsblootstelling van Belgisch grof wild aan deze metalen.

Verder wordt het effect van de afstand tot het wondkanaal op de loodconcentraties in het vlees onderzocht omdat deze informatie nuttig kan zijn om maatregelen te bepalen die kunnen helpen de loodblootstelling, als gevolg van de consumptie van vlees van grof wild, te verminderen.

Op basis van verschillende consumptiescenario’s wordt de blootstelling aan lood via het eten van het vlees van grof wild berekend voor grote gebruikers van dit vlees, d.w.z. jagers en hun familieleden, en wordt een risicobeoordeling uitgevoerd.

Als aanvulling op de Belgische gegevens wordt een samenvatting gemaakt van internationale studies met betrekking tot het gebruik en de risico’s van loodhoudende kogels. Daarnaast wordt een overzicht opgesteld van beleidsaanbevelingen die in het buitenland werden geformuleerd met betrekking tot de consumptie van het vlees van grof wild en de mogelijkheid om niet-loodhoudende munitie te gebruiken.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Dr Jim Casaer – INBO
Dr Frank Huysentruyt – INBO
Anneleen Rutten – INBO
Jan Vercammen – INBO

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL