IMPOCHA - Verbetering van de kwaliteit van de bodem, aardappelgewassen, menselijke gezondheid en voedergewassen in een context van klimaatverandering

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juli 1, 2021
-
juni 30, 2024

In het kort

Intensieve aardappelproductie zorgt voor een grote verspreiding van schimmelbestrijdingsmiddelen (fungicide) binnen het landbouwmilieu. Dit mogelijke kan schadelijke gevolgen met zich meebrengen voor de micro-organismen die in de bodem leven, en ook mogelijke blootstelling van de landbouwers en de plattelandsbevolking in de buurt.

Het IMPOCHA-project heeft tot doel om de impact van fungiciden op het milieu en de volksgezondheid te onderzoeken. Een tweede doelstelling is om na te gaan of de klimaatverandering invloed heeft op de manier waarop fungiciden worden toegepast op aardappelgewassen.

Projectbeschrijving

De aardappel is een van de belangrijkste zetmeelhoudende voedingsmiddelen in de wereld.  In België (BE), China (CN) en Zuid-Afrika (ZA) is de aardappel een belangrijk basisvoedingsmiddel. Ook uit economisch oogpunt is de aardappel een belangrijk groentegewas:

  • BE is de grootste exporteur van ingevroren aardappelproducten
  • CN is de grootste aardappelproducent en -consument ter wereld en produceert op zichzelf al een kwart van de wereldproductie
  • In ZA vertegenwoordigt de aardappel 50% van de waarde van de totale groenteoogst en 10% van de werkgelegenheid in de landbouwsector.

Tegelijkertijd is intensieve aardappelproductie een belangrijke bron van verspreiding van fungiciden in het milieu, met mogelijke blootstelling van de landbouwers en de plattelandsbevolking in de buurt.

Doelstellingen

  • Beoordelen van het effect van de aardappelteelt op het milieu en de menselijke gezondheid, in reële- en experimentele omstandigheden waarin de klimaatsverandering wordt nagebootst 
  • Beoordelen van de blootstelling van landbouwers en hun gezin (BE en CN) aan fungiciden door middel van een vragenlijst over landbouwpraktijken en het gebruik van fungiciden. Siliconen polsbandjes zullen worden gebruikt als een indicatie voor de menselijke blootstelling. De fungiciden aanwezig in het polsbandje zullen worden geanalyseerd en de risico’s die daaruit naar boven komen zullen worden beoordeeld.
  • Beoordelen van de impact van landbouwpraktijken op het bodemmicrobioom in BE, CN en ZA door de landbouwpraktijken te vergelijken, inclusief het effect van pesticidengebruik op het microbioom in aardappelbodems (met behulp van Next generation sequencing (NGS)).
  • Beoordelen van het effect van verschillende landbouwpraktijken op de kwaliteit van het voeder (en dus op de gezondheid van de dieren) in ZA afkomstig van worteldoekgewassen die na aardappelgewassen op dezelfde velden worden geplant.
  • Beoordelen van het effect van klimaatverandering. Proeven worden opgezet in groeikamers waarin een verhoging van atmosferische CO2-concentraties mogelijk is alsook warmere/drogere klimaatomstandigheden kunnen worden gesimuleerd. Deze worden opgezet in zowel BE, CN en ZA om de reactie van bodemmicrobiomen van uiteenlopende kwaliteit (diversiteit) op deze nieuwe omstandigheden te evalueren.

De siliconen polsband is een passief bemonsteringsinstrument om de blootstelling van de mens aan chemicaliën in te schatten als alternatief voor menselijke bemonstering. Het is een eenvoudig instrument, dat de beoordeling van de blootstelling van de mens voor epidemiologische bevolkingsstudies kan vergemakkelijken. Het project zal dit instrument testen en valideren voor geselecteerde pesticiden in BE en CN. Daarnaast zal er ook een protocol gemaakt worden voor de beoordeling van de blootstelling van boeren en hun gezin aan fungiciden.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL