EMERGENCY PREPAREDNESS - Voorbereiding van een instrument voor epidemiologische respons in geval van een gezondheidscrisis als gevolg van een chemisch ongeval

Last updated on 13-2-2020 by Jill Alexandre
november 3, 2014
Project with no end date

Financierder

Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Bij chemische ongevallen, zoals op 4 mei 2013 in Wetteren, toen een trein met acrylonitriel ontspoorde, is het belangrijk om snel te kunnen reageren om een epidemiologisch antwoord aan te reiken en de blootstelling van de bevolking te evalueren. Dit project wil een instrument aanreiken waarmee snel beslissingen kunnen worden genomen om een humane biomonitoring op te starten in geval van een chemisch ongeval, en dit aan de hand van een inventaris van de beschikbare biomerkers, analysetechnieken en partnerlaboratoria.

Projectsamenvatting

Dit project heeft tot doel een instrument te ontwikkelen in het kader van de voorbereiding op crisissituaties, zodat Sciensano zo goed mogelijk voorbereid is indien het wordt verzocht een humane biomonitoring op te starten na een chemisch ongeval.

Want crisissen zoals diegene die in 2013 in Wetteren plaatsvond, kunnen zich opnieuw voordien.

We hebben toen kunnen vaststellen dat het van cruciaal belang is zo snel mogelijk te reageren om de blootstelling van de bevolking en het gezondheidsrisico te bepalen.

Humane biomonitoring is een goed instrument om de blootstellingsniveaus te bepalen.

Op die manier kan de individuele interne blootstelling worden gekarakteriseerd.

Dat biedt het voordeel van een breder tijdsvenster, want veel stoffen blijven langer aanwezig in biologische weefsels dan in het milieu.

Dit project bestaat voornamelijk uit:

  • De bepaling van de stoffen die van prioritair belang zijn
  • Inventarisatie van de beschikbare biomerkers voor deze stoffen
  • Verstrekking van nuttige kenmerken in verband met deze stoffen
  • Bepaling van een netwerk van laboratoria die doseringen kunnen bepalen in geval van een crisis.

Dit project biedt geen toegevoegde waarde op het vlak van wetenschappelijke innovatie, maar wel op het vlak van netwerken met strategische partners.

QR code

QR code for this page URL