Zoekresultaten - 2 results

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Abstract: ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER BELANG HECHT AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORGVERLENING, STELLEN WE VAST DAT DE HUIDIGE RICHTLIJNEN OMTRENT BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK VAAK ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2012

mate toe te schrijven is aan de verschillen in de patiëntenpopulatie (case-mix) en dat er dus een groot potentieel voor preventie bestaat. De incidentie van CDI varieert naargelang het seizoen, met een ...

QR code

QR code for this page URL