Zoekresultaten - 14 results

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

land te volgen via mensen die in behandeling gaan. In 2020 heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen, zoals sommige ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

programma ter preventie en controle van zorginfecties op te volgen. Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en implementeren van strategieën en interventies ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

ml/min/1.73 m 2 /jaar. Algemeen besluit Het programma “zorgtraject” van het RIZIV dat een complexe interventie omvat, was doeltreffend in de periode 2009-2016 om voor patiënten met DM2 of CNI een betere ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

ziekenhuishygiënebeleid op te volgen. Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en implementeren van strategieën en interventies ter preventie van ziekenhuisinfecties ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

(BAPCOC). Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische ziekenhuizen om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ziekenhuishygiënebeleid op te volgen. Het algemeen ...

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

individuel staal in elk provincie samen te voegen.Sommige van de gevraagde en de gemeten POP s waren op verschillende niveaus teruggevonden. In algemeen werden er p,p- DDE (8-256ppb), HCB (2-17ppb) en BDE-153 ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

evalueren om de besluitvormers een algemeen beeld te geven van de ziekenhuishygiëne en van de trends in de loop van de tijd voor alle ziekenhuizen door middel van geaggregeerde analyses. Doelstelling 2: De ...

Jaarlijks Rapport Belgisch Mucoviscidose Register 2013.

dit rapport de lezers zal verder toelichten over de aspecten van mucoviscidose in het algemeen en over de zorg die ter beschikking staat voor de personen met mucoviscidose in België in het bijzonder. ...

Microbiologische veiligheidswerkkasten

de farmaceutische industrie een veel voorkomende veiligheidsuitrusting.Het algemeen doel van deze webpagina’s is een overzicht te geven van de verschillende bestaandetypes MVK ’s, ook ...

QR code

QR code for this page URL