Bedoelde u
does

Zoekresultaten - 22 results

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

Volksgezondheid een haalbaarheidsonderzoek mbt milieumonitoring gevraagd. Dit onderzoek werd gefinaliseerd in januari 2020. De samenvatting van het onderzoek bevindt zich in bijlage van deze fiche. Het doel van de ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

programma ter preventie en controle van zorginfecties op te volgen. Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en implementeren van strategieën en interventies ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

ziekenhuishygiënebeleid op te volgen. Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en implementeren van strategieën en interventies ter preventie van ziekenhuisinfecties ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en implementeren van strategieën en interventies ter preventie van ziekenhuisinfecties teneinde de zorgkwaliteit in ...

Childhood leukaemia near nuclear sites in Belgium, 2002–2008

power plants of Doel or Tihange nor around the nuclear site of Fleurus, which is a major manufacturer of radioactive isotopes in Europe. Around the site of Mol-Dessel, however, two- to three-fold ...

Childhood leukaemia near nuclear sites in Belgium, 2002-2008.

of acute leukaemia was observed around the nuclear power plants of Doel or Tihange nor around the nuclear site of Fleurus, which is a major manufacturer of radioactive isotopes in Europe. Around the ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

Volksgezondheid (WIV- ISP) en de neuromusculaire referentiecentra (NMRC) samen belast met de realisatie van een nationaal register voor neuromusculaire ziekten met als doel het (klinisch, epidemiologisch, ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

realisatie van een nationaal register voor neuromusculaire ziekten met als doel het (klinisch, epidemiologisch, etiologisch) onderzoek op het gebied van neuromusculaire ziekten te bevorderen. Dit rapport biedt ...

Orphanet: een portaal voor zeldzame ziekten

Abstract: Orphanet is een meertalige, internationale portaalsite voor zeldzame ziekten die sinds 1997 bestaat.Het portaal heeft als doel om de vragen van getroffen burgers te beantwoorden. Ook specialistenen ...

Childhood Leukaemia incidence around the Belgian nuclear sites: Surrogate exposure modelling.

exposure-response relationship using Generalized Additive Models.Results: For the nuclear power plants of Doel and Tihange, no evidence of a gradient in childhood leukaemia cancer incidence related to any surrogate ...

QR code

QR code for this page URL