Domein klinische biologie | Zeldzame ziekten

Last updated on 26-10-2022 by Marinka Vangenck

Nationale referentiecentra (NRC) voor zeldzame ziekten

De opdrachten van de NRC’s voor zeldzame ziekten bestaan erin om via een bijzondere expertise bij te dragen tot de diagnose en de opvolging van bepaalde zeldzame ziekten.

In 2019 werden door het RIZIV 18 Belgische NRC’s voor zeldzame ziekten erkend en gefinancierd. Zij staan in voor de uitvoering van 16 specifieke analyses binnen het domein klinische biologie. Deze erkenning vond plaats na een oproep tot kandidaatstelling (juli t/m november 2017), gevolgd door een evaluatieprocedure (december 2017 t/m juli 2018).

Nationale referentiecentra: Zeldzame ziekten

Kwaliteitscontroles gericht op zeldzame ziekten

Sciensano organiseert:

  • internationale ringtesten  voor bepaalde analyses uitgevoerd door de NRC’s voor zeldzame ziekten, in samenwerking met buitenlandse laboratoria klinische biologie
  • nationale ringtesten voor bepaalde analyses uitgevoerd door de Belgische laboratoria klinische biologie in het kader van zeldzame ziekten.

Sciensano coördineert:

  • de deelname van de Belgische laboratoria voor klinische biologie aan de kwaliteitscontroles voor zeldzame Hemoglobinopathieën (Hb A2, F en S) die door  UK NEQAS worden georganiseerd.

​​Ringtesten zeldzame ziekten

Uitbesteding van analyses aan buitenlandse laboratoria

De Belgische laboratoria voor klinische biologie kunnen analyses klinische biologie die in het kader van de behandeling van zeldzame ziekten worden voorgeschreven en die niet in België worden uitgevoerd, uitbesteden aan buitenlandse universitaire medische laboratoria. De kosten van de uitbesteding van deze analyses worden dan terugbetaald door Sciensano.

Uitbesteding van analyses aan buitenlandse laboratoria

Werkgroep „zeldzame ziekten” binnen de Belgische Commissie Klinische Biologie (CKB)

In 2015 werd een werkgroep zeldzame ziekten opgericht binnen de Belgische Commissie voor Klinische Biologie.

Deze werkgroep bestaat uit klinisch biologen van de Belgische universitaire laboratoria en die een bijzondere expertise hebben in de diagnose en opvolging van zeldzame ziekten. De werkgroep komt meerdere keren per jaar bijeen.

Samenstelling werkgroep zeldzame ziekten

Voorzitter: Pr. Dr. Pieter Vermeersch (UZ Leuven)

Secretaris: Dr. Nathalie Vandevelde (Sciensano)

Andere leden:

Pr. Dr. Katrien Devreese (UZ Gent)
Pr. Dr. Carolien Bonroy (UZ Gent)
Dr. Hedwig Stepman (UZ Gent)
Pr. Ilse Weets ( UZ Brussel)
Dr. Laurence Roosens (UZ Antwerpen)
Dr. François Boemer (CHU de Liège)
Dr. Joseph Dewulf (Cliniques universitaires St Luc)
Pr. Béatrice Gulbis (LHUB-ULB)
Pr. Frédéric Cotton (LHUB-ULB)

De opdrachten van de werkgroep zijn het beoordelen van de behoeften met betrekking tot (i) de Belgische nomenclatuur van klinische biologie gericht op analyses voorgeschreven in het kader van zeldzame ziekten, (ii) de activiteiten, financiering en opvolging van de nationale referentiecentra (NRC’s) „zeldzame ziekten”, (iii) de uitbesteding van analyses die niet beschikbaar zijn in België.

Koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Wetenschappelijke publicaties

Contactgegevens

Wetenschappelijk verantwoordelijke

Nathalie Vandevelde
​+32 2 642 55 89
nathalie.vandevelde@sciensano.be

Andere contactpersonen

Ynse Van de Maele
​+32 2 642 55 24
ynse.vandemaele@sciensano.be

Secretariaat

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

QR code

QR code for this page URL