Sequenering HA en NA (Sanger of NGS)

Last updated on 7-2-2024 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

Sequenering van influenza A en B (hemaglutinine & neuraminidase).

Doel van de test

Genotypische karakterisering van het hemaglutinine (HA) en neuraminidase (NA) gen van influenza A en B virussen door sequenering. 

De doelstelling is om mutaties op te sporen die geassocieerd zijn met verschillen in pathogeniciteit en resistentie aan antivirale middelen. 

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten

Enkel uitgevoerd op PCR-positieve stalen influenza binnen het volgende kader:

 • Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden
 • Griepsyndroom na inenting tegen de griep (mogelijk geval van „vaccine failure”)
 • Verdenking van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance  

Instructies voor stalen

Type stalen

 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • bronchoalveolair lavage vocht.

In steriel buisje met VTM (virus transport medium).

Minimale hoeveelheid: 500 µl.

Bewaring: 

Maximaal gedurende 24h bij 2°C-8°C

Bij bewaring van meer dan 24h, stockage bij -20°C of -70°C

Instructies voor het transport

Stalen bewaard bij 2°C-8°C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.

Stalen bewaard bij -20 °C of -70°C worden op droogijs verzonden.

De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). 

Verzending in hermetisch afgesloten recipiënt in 3-voudige verpakking.

Onaanvaardbare aanvragen

De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:

 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria

Stalen worden maximaal 1 jaar bewaard voor andere testen (bv. heranalyse), mits voldoende staal beschikbaar.

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden.

Pathogen info

Pathogen(s): 
Influenza virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
30 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL