COVID-19 test- en herstelcertificaten

Last updated on 1-10-2021 by Wesley Van Dessel

Verificatiestappen voor ontbrekende certificaten

Vaak gestelde vragen

Deutsche Version

Basisvoorwaarden voor het uitreiken van een COVID-19 test- of herstelcertificaat

Voor het afleveren van een testcertificaat:

 • Een negatieve PCR-test niet ouder dan 72 uur of een negatieve antigeentest niet ouder dan 48 uur

 • Een correcte rapportering van het resultaat door het laboratorium (voor een PCR-test) of de zorgverstrekker die de test heeft afgenomen (voor een antigeentest) aan Sciensano

Voor het afleveren van een herstelcertificaat:

 • Een positieve PCR-test die meer dan 11 dagen geleden afgenomen is, maar niet meer dan 180 dagen. Andere soorten testen komen hiervoor niet in aanmerking.
 • Een correcte rapportering van het resultaat door het laboratorium aan Sciensano

De beschikbaarheid van een certificaat betekent niet automatisch dat het ook geldig is. De geldigheidsduur van de certificaten kan onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden. Meer informatie daarover vindt u in de vaak gestelde vragen.

Vindt u uw certificaat niet, wil u meer informatie of hebt u een andere vraag, consulteer dan de Verificatiestappen voor ontbrekende certificaten en de Vaak gestelde vragen.

De rol van Sciensano bij het uitreiken van COVID-19 certificaten

De verordening over het Europees digitaal coronacertificaat voorziet drie types COVID-19 gerelateerde certificaten. Twee op basis van een COVID-19 testresultaat en één op basis van vaccinatie tegen-COVID 19.

Sciensano (Healthdata.be) verwerkt de resultaten van de COVID-19 tests om de regionale gezondheidsautoriteiten te ondersteunen bij de contact tracing (zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de verschillende bevoegde autoriteiten). Kort samengevat bezorgen de erkende artsen, apothekers en laboratoria die de tests uitvoeren, de medisch geattesteerde resultaten aan Sciensano. Op basis daarvan levert Sciensano gegevens aan Digitaal Vlaanderen (door de gezamenlijke gezondheidsautoriteiten van ons land belast met de technische uitvoering voor het genereren van de certificaten) die hiermee twee types certificaten aanmaakt:

 • Certificaat van een negatieve COVID-19 test. Dit is beschikbaar tot 72 uur (indien een PCR-test) of 48 uur (indien een antigeentest) na de staalname voor de test. Beschikbaarheid betekent echter niet altijd dat het certificaat ook daadwerkelijk geldig is. De geldigheidsduur hangt af van het doel waarvoor u het negatief testcertificaat wil gebruiken:
  • Gebruikt u een negatief testcertificaat om naar een ander EU-land te reizen, dan is het geldig tot maximaal 72 uur (indien een PCR-test) of 48 uur (indien een antigeentest) na de staalname voor de test. De exacte geldigheidsduur wordt echter bepaald door het land waar u naartoe reist. Het is ook mogelijk dat sommige landen geen certificaat aanvaarden op basis van een negatieve antigeentest. Informeer u grondig voor u op reis vertrekt! (Re-open EU websitewebsite FOD Buitenlandse zaken)
  • Gebruikt u het om naar een Covid Safe evenement in België te gaan („COVID Safe Ticket”), dan is het geldig tot max 48 uur na de staalname voor een PCR-test of tot 24 uur na de staalname voor een antigeentest.
 • Certificaat van herstel van Covid-19 (geldig tot 180 dagen na de staalafname voor de PCR-test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.)

Daarnaast is er nog een derde type certificaat, dat uitsluitend wordt uitgereikt door de Vlaamse, Waalse, Brusselse, of Duitstalige gezondheidsautoriteiten:

 • Certificaat van vaccinatie tegen COVID-19 (geldig gedurende 1 jaar na vaccinatie)

Alle certificaten worden ter beschikking gesteld via Mijngezondheid, Mijnburgerprofiel en de COVIDSafe.be app.

Wat Sciensano niet doet

Sciensano verwerkt uitsluitend medisch gevalideerde testresultaten die worden aangeleverd door de artsen, apothekers en laboratoria die de COVID-19 tests uitvoeren. Sciensano kan en mag deze medische gegevens niet aanpassen. Aanpassingen kunnen uitsluitend gebeuren door de bron waar de informatie vandaan komt (de artsen, apothekers en de laboratoria).

Hebt u de beschikbare testresultaten of certificaten geraadpleegd via Mijngezondheid, Mijnburgerprofiel en de COVIDSafe.be app en bent u van mening dat uw testresultaat gecorrigeerd moet worden? Contacteer dan uw (huis)arts, apotheker of het testcentrum waar uw staal is afgenomen, of neem rechtstreeks contact op met het labo dat de analyse heeft uitgevoerd. Enkel zij kunnen de nodige aanpassingen doen en de juiste medische resultaten doorsturen voor het aanmaken van een test- of herstelcertificaat.

Sciensano kan geen certificaten genereren voor een test- of herstelresultaat dat niet gevalideerd is door een arts of labo (bijvoorbeeld het resultaat van een zelftest die u zelf uitvoert) of voor een testresultaat dat niet doorgestuurd wordt naar Sciensano (bv. de resultaten van een screening in een bedrijf, vereniging,…).

Sciensano reikt geen vaccinatiecertificaten tegen COVID-19 uit. Dat gebeurt uitsluitend door de Vlaamse, Waalse, Brusselse, of Duitstalige gezondheidsautoriteiten.

Privacyverklaring

Alle details over de verwerking van gegevens door Sciensano in het kader van de uitgifte van COVID-19 test- en herstelcertificaten vindt u in deze privacyverklaring

Meer info

Regionale infopagina’s en call centra:

COVIDSafe.be app en website

Testcentra

Re-open EU website

Vaak gestelde vragen

Verificatiestappen voor ontbrekende certificaten

QR code

QR code for this page URL