Cijfers

De Afrikaanse varkenspest (AVP) is algemeen aanwezig (endemisch) in de meerderheid van de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Afrikaanse varkenspest in Europa

In Europa is AVP endemisch in Sardinië sinds 1978 bij semi-wilde varkens en everzwijnen.

Sinds 2007 verspreidt de ziekte zich in de Kaukasus, vanuit Georgië, waar ze is uitgegroeid tot een epizoötie (een epidemie onder de aanwezige dieren, in dit geval varkens en everzwijnen). 
De laatste jaren heeft het virus zich verder verspreid naar Oost-Europa (Polen, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Rusland, Witrusland, Oekraïne, Moldavië). Talrijke besmettingen zijn gedetecteerd, zowel bij everzwijnen als bij varkens. De klassieke bestrijdingsmaatregelen zijn toegepast, maar tot nu toe konden die de opmars van het virus naar het westen in de everzwijnenpopulatie niet indammen. Dat laatste is ook mee aan menselijk handelen te wijten.

Afrikaanse varkenspest in België

De (voorlopig) enige epidemie van AVP in België dateert van 1985. Het virus werd toen in West-Vlaanderen binnengebracht door besmet varkensvlees uit Spanje. Twaalf boerderijen werden besmet, 185 geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens moesten vernietigd worden.

Midden september 2018 werd in ons land het AVP-virus geconstateerd in twee dode everzwijnen in de provincie Luxemburg. Op 26 september 2018 werden bij 15 everzwijnen, aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg, besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest (op een 50-tal getesten). Er is rond de besmettingen door het FAVV en het Waals gewest samen een besmette zone afgebakend (meer informatie op de website van het FAVV).

Sciensano is Nationaal Referentielabo voor Afrikaanse varkenspest.

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

QR code

QR code for this page URL