Sciensano & Biodiversiteit

Last updated on 31-1-2020 by Lieke Vervoort

Sciensano onderzoekt de gezondheidseffecten van groene omgevingen, omdat de biodiversiteit van deze groene omgevingen (niet alleen het aantal soorten maar de diversiteit in habitats en structuren) een invloed kan hebben op de gezondheidseffecten van groene omgevingen, bijvoorbeeld:

  • hoe bomendiversiteit een effect heeft op stress en de ernst van allergische symptomen bij patiënten met boompollenallergie in het RespirIT-project.
  • de relaties tussen groene ruimte en specifieke sterfte in België in het GRESP-HEALTH-project.
  • de relaties tussen groene ruimte en mentale gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het NAMED-project.
     

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic