Broosheid

Broosheid is een vaak voorkomend syndroom (= groep van kenmerkende symptomen van een specifieke aandoening) bij ouderen. In zijn meest eenvoudige vorm is het een toestand van kwetsbaarheid ten aanzien van ongewenste gebeurtenissen. Daardoor kunnen kleine ongemakken uitgroeien tot grote gezondheidsproblemen. Broosheid verhoogt dus het risico op invaliditeit na een incident, toevallige valpartij of hospitalisatie. De identificatie van risicopersonen lijkt de beste manier om broosheid efficiënt te voorkomen en behandelen.

Wat is broosheid?

Broosheid (‘frailty’) verwijst naar een toestand van toenemende kwetsbaarheid bij ouderen. Het kan worden gezien als een toestand van verminderde ‘reservecapaciteit’ bij de mens, waardoor kleine kwalen gemakkelijker belangrijke gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. 
Broosheid is een veelomvattend concept dat sociale, fysieke, psychologische en omgevingsfactoren omvat en het fysiologische evenwicht van een persoon verstoort. Het verouderde lichaam regenereert niet goed en het verslechteringsmechanisme richt zich specifiek op spieren, botten, de circulatie van lichaamsvloeistoffen, evenals de hormoon- en immuunsystemen. Broosheid wordt ook klinisch gedefinieerd als een onafhankelijk geriatrisch syndroom dat gekenmerkt wordt door anorexia, sarcopenie (verlies van spiermassa), osteoporose, vermoeidheid, risico op vallen en een slechte lichamelijke gezondheid.

Waarom is het belangrijk om broosheid te meten?

Wereldwijd zal het aandeel van mensen van 60 jaar en ouder de komende decennia snel toenemen. Dit is voornamelijk het gevolg van vier factoren: lage vruchtbaarheid, langere levensduur, de komst van de derde generatie van babyboomers in de leeftijdsgroep, en migratie. Aangezien broosheid specifiek betrekking heeft op de oudere bevolking, zullen gegevens over de prevalentie (het voorkomen), screening, monitoring en bewaking van broosheid steeds belangrijker worden.

Hoe wordt broosheid vastgesteld?

In de afgelopen twee decennia werden twee belangrijke benaderingen gevolgd om broosheid vast te stellen: de frailty index en het frailty fenotype. 
De frailty index is gebaseerd op de accumulatie van tekorten. Hij wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de tekorten in een individu en het totale aantal leeftijdsgebonden gezondheidsvariabelen op een vooraf bepaalde lijst. Deze lijst bevat ten minste 30 variabelen die verschillende elementen omvatten, zoals symptomen, tekenen, ziekten, handicaps en laboratoriumafwijkingen. Er wordt geen rekening gehouden met de aard van de gezondheidsproblemen. De frailty index geeft een score tussen 0 en 1.

Het frailty fenotype beoordeelt de kwetsbaarheid van oudere volwassenen aan de hand van vijf aspecten: gewichtsverlies, zwakte, vermoeidheid, langzaam lopen en beperkte fysieke activiteit. Deze domeinen kenmerken verschillende ziektestadia en medische aandoeningen. Op basis van de frailty score worden mensen in drie categorieën ingedeeld: niet frail, pre-frail en frail.

Sciensano voert regelmatig gezondheidsenquêtes uit. Sciensano is ook betrokken bij een gezamenlijke actie (Joint Action) van de EU om een succesvolle preventie van broosheid bij ouderen uit te werken.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp