Sciensano & Chlamydia

Last updated on 28-5-2019 by Admin Drupal

Om jezelf en je partners te beschermen tegen SOA's is het gebruik van een condoom cruciaal. Voer bij twijfel een opsporingstest uit voor SOA's. Volg de behandeling nauwgezet als je geïnfecteerd bent en praat erover met je partners.

Wat doet Sciensano?

Het WIV maakt elk jaar twee gedocumenteerde rapporten op over de evolutie van SOA's in België.

Deze rapporten zijn gebaseerd op de informatie van netwerken die gegevens verzamelen.

Alle SOA's worden gevolgd door het peilnetwerk van clinici, maar alleen Chlamydiagonorroe en syfilis worden gevolgd door het netwerk van peillaboratoria voor microbiologie.

De rapporten worden openbaar gemaakt en overgedragen aan de overheid die het beleid van controle en preventie van SOA's opnieuw kan beoordelen.

Netwerk van peillaboratoria voor microbiologie

Het netwerk van peillaboratoria voor microbiologie werd in 1984 door Sciensano opgericht door de afdeling Epidemiologie van infectieziekten.

Aan de hand van aanvullende gegevens over leeftijd, geslacht, woonplaats, staaltype en gebruikte diagnostiek kan hiermee een overzicht worden verkregen van het aantal gevallen van Chlamydiagonorroe en syfilis.

Met deze epidemiologische gegevens kan een trend, de evolutie van SOA's in België, worden vastgesteld.

Het netwerk dekt 60% van de registraties van SOA's op nationaal en regionaal niveau. 

In België maken 99 van de 178 laboratoria voor microbiologie deel uit van het netwerk van peillaboratoria:

  • 54 van de 95 laboratoria in Vlaanderen (57%) 
  • 10 van de 17 laboratoria in Brussel (59%) 
  • 35 van de 66 laboratoria in Wallonië (53%).

Peilnetwerk van clinici

Sinds 2000 beschrijft het peilnetwerk van clinici, dat door de afdeling Epidemiologie van infectieziekten wordt bestuurd, de kenmerken van de personen die aan een SOA lijden (waaronder Chlamydia) en de factoren die het risico op overdracht van een SOA vergroten.

De deelnemende artsen zijn gynaecologen, dermatologen, huisartsen, internisten, urologen. Andere deelnemers zijn centra voor gezinsplanning, SOA-klinieken en medische centra voor studenten. Deelnemen aan het project gebeurt op vrijwillige basis. 

Sinds 2013 behoren ook de huisartsenpraktijken (peilnetwerk van huisartsen) tot het peilnetwerk van clinici. Ze registreren nieuwe episoden van Chlamydiagonorroe,  syfilis en condylomata (HPV).

Nationaal SOA-referentiecentrum

Het Nationaal SOA-referentiecentrum dat door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen wordt gehuisvest, verschaft Sciensano gegevens over de moleculaire surveillance van de bacteriën Treponema pallidum (syfilis), Chlamydia trachomatis (Chlamydia), Neisseria gonorrhoeae (gonorroe) en Mycoplasma genitalium.

Het onderzoekt het genetische type (serotypering) van de circulerende microbestammen en bepaalt welke het meest circuleren. Op die manier kan het mogelijke epidemieën voorspellen.

Het NRC voor SOA's bewaakt bijvoorbeeld de prevalentie van de verschillende stammen van de bacterie die aan de oorsprong ligt van Chlamydia, maar ook de resistentie voor antibiotica van de bacterie die aan de oorsprong ligt van gonorroe (Neisseria gonorrhoeae).
 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema