Sciensano & Meningitis

Last updated on 14-8-2019 by Aurélie Felice

Wat doet Sciensano?

Sciensano centraliseert de surveillance van infectieziekten en vooral van bacteriële ziekten, zoals invasieve meningokokkeninfecties.

Invasieve meningokokkeninfecties komen zelden voor in België.

Maar vanwege hun hoge sterftecijfer, het risico op complicaties en het hoge risico van overdracht op personen in nauw contact met de zieke vormen zij een medische noodsituatie die aan de geneesheer-inspecteur moet worden gemeld (Agentschap zorg en gezondheid).  

Tot slot is de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de meningitis vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. 

Nationaal referentiecentrum

Sciensano huisvest het Nationaal referentiecentrum (NRC) dat zich bezighoudt met de epidemiologische opvolging van de bacteriën Neisseria meningitidis (meningokok) en Listeria monocytogenes (listeria). 

Het NRC meldt het aantal gevallen volgens geslacht, regio, leeftijd, mortaliteit en symptomen: het draagt zo bij aan het bepalen van trends van meningitis in België.

Meer dan 90% van de meningokok- (Neisseria meningitidis) en listeriastammen (Listeria monocytègnes) van in het ziekenhuis opgenomen Belgische patiënten wordt opgestuurd naar het nationaal referentiecentrum van Sciensano, dat:

  • het aantal gevallen van meningitis bevestigt
  • de serogroepen en serotypes van geïsoleerde stammen identificeert en karakteriseert 
  • hun gevoeligheid voor antibiotica bestudeert.

Sciensano kan dan de geneesheer-inspecteur waarschuwen, die de nodige maatregelen neemt om de verspreiding van de bacteriën te voorkomen. 

Epidemiologie van infectieziekten

De dienst Epidemiologie van infectieziekten centraliseert de surveillance van infectieziekten, waaronder meningitis. 

De analyse van gegevens van het Nationaal Referentiecentrum en andere databanken maakt het mogelijk om de trend van deze pathogeen, circulerende serotypen te volgen, om de verspreiding van het pathogeen beter te kennen op basis van leeftijd, geslacht, geografische regio, … en de impact van meningokokkenziektes op de gezondheid van de bevolking. Deze gegevens worden ook gebruikt door de regio’s, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Elk jaar geeft Sciensano een jaarverslag uit over de surveillance van invasieve infecties met Neisseria meningitidis, maar ook een verslag van infectieziekten bij kinderen die voorkomen kunnen worden door vaccinatie, waartoe ook de meningokokkeninfecties behoren.

Controle van vaccins voor meningitis

Sciensano is het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) en verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de meningitis vaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden. Deze controle gebeurt door het OMCL, onafhankelijk van de vaccinproducent en voor ieder lot (batch) afzonderlijk. Deze controle bestaat enerzijds uit het kritisch nakijken van de productiegegevens en van de kwaliteitsanalyses die uitgevoerd werden door de vaccinproducent en anderzijds door aanvullende analyses die door een OMCL worden uitgevoerd. Zo voert de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten verschillende laboratoriumanalyses uit volgens de Europese Official Control Authority Batch Release (OCABR) richtlijnen. Daarnaast controleert de dienst ook of de productie- en kwaliteitsgegevens van de vaccinproducent conform zijn met de specificaties, zoals die zijn goedgekeurd en vastgelegd in het registratiedossier. Als een lot voldoet aan alle kwaliteitscriteria geeft de dienst een certificaat af aan de producent, het zogenoemde EU lot vrijgave certificaat en mag het vaccin op de Europese markt komen.

 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic