Sciensano & Q-koorts

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

Sciensano herbergt het nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de dierlijke vorm van Q-koorts. In samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde is het ook een nationaal referentiecentrum (NRC) voor de bevestiging van de diagnose van Q-koorts bij de mens. We werken hier in 3 belangrijke domeinen:

Diagnose | de bacterie identificeren voor de diagnose en epidemiologie van de ziekte

Ons laboratorium voert de serologische diagnose van Q-koorts bij dieren uit met behulp van ELISA-tests. Om de bacterie te detecteren, voeren we ook directe diagnostische tests met behulp van realtime-PCR uit bij dieren en mensen. Op positieve stalen met een voldoende hoeveelheid aanwezige kiemen voeren we moleculaire typeringstests uit die ons in staat stellen om de epidemiologie van de ziekte te volgen.

Onderzoek | de biologie van de bacterie begrijpen

Coxiella burnetii is een moeilijk te kweken bacterie. Daarom is ons onderzoek gericht op het implementeren van eenvoudige kweekmethoden om de bacterie te isoleren van klinische stalen. In dit kader bestuderen we de genetica van de bacteriën om de in de natuur aanwezige varianten te beschrijven en te begrijpen en om een ​​link met de gastheer (mens of dier) te evalueren. We ontwikkelen ook modellen voor infectie- en immunisatieonderzoek

Expertise | onze rol als NRL in de diagnose en de strijd tegen deze ziekte waarborgen

Door de diagnose van Q-koorts te beheersen, kunnen we de controleprogramma’s ter voorkoming van de ziekte bij dieren ondersteunen om het besmettingsrisico voor mensen tot een minimum te beperken.  Deze expertise wordt ook gebruikt in samenwerkingen met andere Europese landen waar de prevalentie van deze ziekte bij dieren minder bekend is. Met onze expertise kunnen we ook serologische reagentia voor de diagnose bij dieren certificeren.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp