Interne en externe audits

De naleving van de kwaliteitsnormen garanderen met behulp van audits

Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe audits bij Sciensano. 

Op regelmatige tijdstippen organiseren we verschillende interne audits om er zeker van te zijn dat alle procedures die bij Sciensano van toepassing zijn nauwgezet worden gerespecteerd en dat we voldoen aan alle eisen die aan ons worden opgelegd:

 • interne audit van het kwaliteitsbeheersysteem
 • interne audit van het milieubeheersysteem
 • milieu-compliance audits 
 • interne audit bioveiligheid
 • inspecties in het kader van dierenwelzijn
 • preventiebezoeken.

Het is eveneens onze opdracht om het geheel van diensten en medewerkers te ondersteunen tijdens de externe audits. 

Meer weten?

Onze belangrijkste activiteiten in het kader van onze opdracht zijn: 

 • een jaarplanning voor interne audits opstellen
 • interne audits uitvoeren
 • de verschillende externe audits organiseren en coördineren
 • de diensten ondersteuning bieden tijdens externe audits
 • de diensten helpen om na interne en externe audits corrigerende maatregelen en de verbeteringen te identificeren en uit te voeren waar nodig
 • de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen en aangebrachte verbeteringen controleren.

De geldende kwaliteits- en milieunormen binnen Sciensano zijn ISO 15189, 17025, 17043 en 14001. Door middel van interne audits, zorgen we ervoor dat alle diensten voldoen aan de opgelegde kwaliteits- en milieunormen, teneinde de juistheid van de resultaten van onze analyses en betrouwbaarheid van aanbevelingen of conclusies die we maken, te waarborgen. 
Interne audits dienen ook als voorbereiding voor het verkrijgen van verschillende certificaten van accreditaties. Een groot deel van de activiteiten van Sciensano is gedekt door een accreditatie.

QR code

QR code for this page URL