Milieuzorg en Bioveiligheid

Een duurzaam en geïntegreerd milieu- en bioveiligheidsbeleid uitstippelen en uitvoeren

Sciensano gaat resoluut voor een duurzaam en groen beleid. Dit kan echter enkel succesvol zijn indien iedereen overtuigd is van dit gedachtegoed. Dit impliceert dat een (constante) sensibilisatie van de werknemer en het hoger management een van onze belangrijkste taken is. Zo stippelen wij een intern milieubeleid uit, om steeds conform te kunnen blijven met de  milieuwetgeving. Door informatiesessies en gerichte acties sensibiliseren wij onze werknemers om Sciensano zijn milieu-impact te minimaliseren. Aangezien bij Sciensano het milieubeleid hand in hand gaat met het bioveiligheidsbeleid, zorgen wij dat de wetenschappers de richtlijnen voor werken binnen ingeperkt gebruik (zoals gestipuleerd in de bioveiligheidsvergunningen) begrijpen en correct naleven.
Tot slot verzorgen wij ook het secretariaat van het ethisch comité.

Meer weten?

Wij streven er naar om ons te conformeren naar de meest recente milieuwetgeving om ons milieubeleid hedendaags te houden. Wij volgen de milieuwetgeving op en passen deze toe waar noodzakelijk. Omgekeerd geven wij relevante wijzigingen binnen onze organisatie door aan de bevoegde instanties, zodat zij onze milieuvergunning kunnen aanpassen of regulariseren naar onze huidige en toekomstige situatie.

Met ons milieumanagement systeem tonen wij dat we niet blind zijn voor onze milieu-impact en bevestigen we ons engagement om deze te beheersen en in te perken. Hierbij houden wij rekening met de aard van onze activiteiten, maar ook met de verzuchtingen en verwachtingen van onze belanghebbenden, zoals de buurtbewoners, de maatschappij en klanten.

Voor wat de bioveiligheid betreft, ligt de nadruk op het ondersteunen van de gebruiker die met ziekteverwekkers (pathogenen) of Genetisch Gemanipuleerde Organismen (GGO) werkt. Dat doen we door hen bij te staan bij de risico evaluatie van hun activiteiten en bij het indienen van aanvragen voor nieuwe toelatingen. Wij zien er op toe dat elke handeling die een risico inhoudt voor diegene die met pathogenen of GGO werkt, of die een mogelijke besmetting van de omgeving inhoudt, gepaard gaat met de juiste maatregelen om de gebruiker en de omgeving te beschermen.


 

QR code

QR code for this page URL