Gezondheidsimpactevaluatie

Unitverantwoordelijke: 

Het evalueren van milieu-effecten op de gezondheid van de mens

Wij onderzoeken de blootstellingsimpact van het milieu op de gezondheid van de mens. Meer specifiek focussen wij op chemische, fysische en biologische niet-infectieuse aspecten zoals lucht vervuiling, biodiversiteit, ionizerende straling, verstedelijking of stedelijke warmte.


Met onze expertise in biologie, bio-ingenieurswetenschappen, epidemiologie en geografie, draagt ons onderzoeksteam bij aan de aspecten van “One health” en “EcoHealth”.


Onze onderzoeksmethoden zijn gebaseerd op 1) het koppelen van bestaande gezondheids- en milieudatabanken en 2) het verzamelen van data op het terrein doormiddel van enquêtes, interviews en/of humane stalen. Onze conclusies stellen ons in staat om overheden te informeren en een basis te leggen voor wetenschappelijk gebaseerde acties in verband met volksgezondheid en milieubeheer.

Meer weten?

Onze onderzoeksvragen omvatten: Wat zijn de negatieve gezondheidseffecten van langetermijn blootstelling aan lage concenraties van binnen- en buitenluchtvervuiling? In welke mate beïnvloed de kwetsbaarheid van de populatie (o.a. de onderliggende medische factoren) de impact van warmte en luchtvervuiling op de gezondheid? Wat zijn de ruimte- en tijdverhoudingen tussen groene ruimte karakteristieken, biodiversiteit en gezondheid? Leidt een verhoogd aantal aeroallergenen (allergenen die zich in de lucht bevinden) tot meer astma hospitalisaties? Wat is de relatie tussen verstedelijking en mentale gezondheid? Voortbouwend op voorgaande expertise zoals de acrylonitrile ramp door de treinontsporing in Wetteren (2013), blijven wij de overheden steunen bij milieucrisissen.

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, koppelen wij onze eigen databanken aan deze van de Federale Publieke Diensten, het InterMutualistisch Agentschap, de Interregionale Milieucel, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Aérobiologie groep van Sciensano, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, universiteiten en international instituten zoals de Wereld Gezondheids Organisatie.
In samenwerking met andere units binnen Sciensano, voeren wij ook veldstudies uit. Tijdens deze veldstudies maken wij gebruik van meettoestellen, enquêtes en biomonitoringsmethodes (o.a. het analyseren van molecules uit lichaamsvloeistoffen of –weefsel, die de milieublootstelling, effecten of kwetsbaarheid weerspiegelen) om gedetailleerde blootstellings- en gezondheidsgegevens op individueel niveau te kunnen verzamelen. Tijdens onze projecten maken wij gebruik van mobiele gezondheidstechnieken en burgerwetenschap (mobiele toepassingen, GPS, persoonlijke passieve staalname, etc.). Voor al deze onderzoeksonderwerpen wordt er speciale aandacht besteed aan de socio-economische factoren die een impact hebben op de relatie tussen milieu en gezondheid, alsook de kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en personen met bijvoorbeeld een reeds bestaande aandoening.


Ons onderzoek wordt gefinancierd door Sciensano, Europa, the Belgische staat of regionale organisaties. We delen onze conclusies doormiddel van rapporten, wetenschappelijke publicaties, presentaties op congressen en rechtstreekse feedback aan studie deelnemers.

 

QR code

QR code for this page URL