Hoe staat het met de gezondheid van de bevolking in 2023?

Gepubliceerd op: 
donderdag, 2 februari 2023
Last updated on 2-2-2023 by Marinka Vangenck

Voor een antwoord op deze vraag, organiseert Sciensano de 7de nationale gezondheidsenquête

Vanaf februari zullen zo’n 200 interviewers langsgaan bij 6.000 huishoudens, verspreid over het hele land, om hen te bevragen over hun gezondheid en levensstijl. Sciensano herhaalt dit grootschalige bevolkingsonderzoek om de 5 jaar, wat een goed zicht op de evolutie van de voornaamste gezondheidsproblemen bij de bevolking oplevert. Dit is erg waardevolle informatie waarmee onderzoekers aan de slag kunnen gaan om beleidsmakers te adviseren met het oog op het verbeteren van de volksgezondheid.

De 6.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen per post een uitnodiging om deel te nemen aan de nationale gezondheidsenquête. Zij krijgen binnen de maand een bezoek van een interviewer van Statbel, het Belgische statistiekbureau, om een datum voor het interview te prikken. Hij of zij zal alle leden van het huishouden interviewen, met een maximum van 4 personen. Op die manier verzamelt de gezondheidsenquête bij meer dan 10.000 deelnemers informatie over een ruime waaier aan gezondheidsthema’s: fysieke en mentale gezondheid, levensstijl, gebruik van gezondheidsdiensten, enz.

Stefaan Demarest, projectleider bij Sciensano: “De nationale gezondheidsenquête kent een lange geschiedenis, met een eerste editie in 1997. Deze 7de editie zal de eerste grootschalige bevraging na de COVID-19-crisis zijn. Daardoor zullen we de gezondheidstoestand van de bevolking kunnen vergelijken met de situatie van voor de epidemie.”   

De gegevensverzameling zal een volledig kalenderjaar, dus tot februari 2024, in beslag nemen. De verzamelde gegevens worden in de loop van 2024 op anonieme wijze geanalyseerd en de eerste resultaten worden verwacht tegen het einde van dat jaar.

We hopen dat alle huishoudens die van ons een uitnodiging ontvangen voor de enquête, enthousiast zijn om deel te nemen en zo mee richting te geven aan het gezondheidsbeleid van de komende jaren. Hoe meer gegevens we verzamelen, hoe beter we een zicht krijgen op de belangrijkste gezondheidsrisico’s en de overheid kunnen adviseren. We garanderen ook dat we alle gegevens vertrouwelijk verwerken”, aldus Rana Charafeddine, onderzoekster bij Sciensano.

De huishoudens die uitgenodigd werden om deel te nemen aan de enquête, kunnen meer informatie terugvinden op de webpagina van de gezondheidsenquête.

QR code

QR code for this page URL