Langdurige Covid: Wat zijn de belangrijkste symptomen en wie loopt het meeste risico?

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 28 juni 2022
Last updated on 28-6-2022 by Marinka Vangenck

Deelnemers aan het COVIMPACT-project van Sciensano die zes maanden na een COVID-19-infectie nog steeds een of meer symptomen hadden, kloegen het vaakst over vermoeidheid of uitputting. De studie toont ook een verband tussen bepaalde medische en socio-economische factoren en het risico op langdurige COVID.

Langdurige COVID en symptomen

Met de COVIMPACT-studie wil Sciensano meer te weten komen over langdurige COVID en de langetermijneffecten op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Langdurige COVID kent echter meerdere definities. De veel gebruikte NICE-definitie (National Institute for Health and Care Excellence) stelt dat iemand 3 maanden na een COVID-19 besmetting nog minstens 1 symptoom heeft gelinkt aan die infectie.

Volgens deze definitie gaf 47% van de deelnemers 3 maanden na hun COVID-19-infectie aan nog minstens 1 symptoom te hebben. Na 6 maanden was dat nog bij 32% van de deelnemers het geval. Deze percentages zijn gebaseerd op zelfrapportering door de deelnemers. Zes maanden na een COVID-19-infectie was vermoeidheid/uitputting het meest voorkomende aanhoudende symptoom bij deelnemers met langdurige COVID (50%). De andere aanhoudende symptomen die na 6 maanden nog het vaakst voorkwamen, waren hoofdpijn (32%), geheugen- en concentratieproblemen (32%), spierpijn (28%), ademhalingsmoeilijkheden (27%) en slaapstoornissen (22%). 23% van de deelnemers verklaarde in de 6 maanden na infectie ook een medische diagnose van langdurige COVID gekregen te hebben. Deze percentages vertegenwoordigen een opeenstapeling van gevallen doorheen de studie en kunnen niet zonder meer worden geprojecteerd op de volledige groep mensen in ons land die COVID-19 opliepen.L’objectif du projet de recherche COVIMPACT mené par Sciensano est d’approfondir nos connaissances sur le COVID de longue durée et les effets à long terme d’une infection au COVID-19 sur la santé physique, mentale et sociale.

Hoe je langdurige covid definieert en ook het profiel van de deelnemers aan het onderzoeksproject heeft een effect op die percentages. Zo varieert het aandeel van langdurige COVID in verschillende internationale studies van 5% tot 80%, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Onze resultaten komen overeen met die van andere studies waarin de onderzoekers dezelfde definities en voorwaarden hebben toegepast’, zegt Pierre Smith, onderzoeker bij Sciensano.

Een bijkomende kanttekening is dat symptomen van langdurige COVID ook kunnen voorkomen bij andere aandoeningen. Hoewel de deelnemers aan het project verklaarden dat zij deze symptomen niet hadden vóór hun besmetting, moeten we met die mogelijkheid rekeninghouden.

Niet alle deelnemers met langdurige COVID melden een slechtere gezondheid na hun COVID-19-infectie. Ongeveer 30% van de deelnemers met langdurige COVID (na 3 en 6 maanden) voelt zich ondanks alles volledig hersteld. Na 3 of 6 maanden nog steeds symptomen hebben, betekent dus niet noodzakelijk dat de betrokkenen zich minder gezond voelen. Omgekeerd kampt 4% van de deelnemers met langdurige COVID na 3 en 6 maanden met ernstige functionele beperkingen en 2% met ernstige ademhalingsmoeilijkheden. 3% van de deelnemers geeft aan grote financiële problemen te hebben als gevolg van hun gezondheidstoestand.

Tot dusver zijn meer dan 2.000 mensen gevolgd 3 en 6 maanden nadat zij met COVID-19 waren besmet. Elke dag melden zich nieuwe mensen aan en zij zullen worden gevolgd tot het einde van de studie in april 2023.


Een groter risico op langdurige COVID

De resultaten van het COVIMPACT-project laten zien dat sommige deelnemers 3 en 6 maanden na besmetting meer kans hadden dan anderen op langdurige COVID:

  • Vrouwen
  • personen met een lager opleidingsniveau
  • personen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen
  • personen met overgewicht of obesitas
  • personen met minstens 1 symptoom van COVID-19 in de acute fase van de infectie
  • personen die als gevolg van hun infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Uit onze resultaten blijkt dat een deel van de deelnemers tussen 3 en 6 maanden na hun infectie symptoomvrij is van langdurige COVID volgens de NICE-definitie, maar voor zij die er na 6 maanden nog steeds last van hebben, blijft de negatieve impact op hun dagelijks leven en op hun lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid gemiddeld genomen aanzienlijk’, stelt Pierre Smith.

Lees de eerste resultaten van het COVIMPACT-onderzoeksproject over langdurige COVID en de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen.

Wij willen onze oprechte dank betuigen aan de personen die de tijd hebben genomen om deel te nemen aan de enquêtes van het COVIMPACT-onderzoeksproject.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL