Massale deelname aan het 4de symposium voor diergezondheid van Sciensano

Gepubliceerd op: 
woensdag, 8 mei 2019
Last updated on 9-5-2019 by Sébastien Daems

Meer dan 300 personen van verschillende organisaties namen deel aan het 4de symposium voor diergezondheid op dinsdag 7 mei 2019.

Meer dan 300 personen van verschillende organisaties (dierenartsenpraktijken, laboratoria, wetenschappelijke instellingen, regionale/nationale/internationale overheden en verenigingen, commerciële organisaties, … ) namen deel aan het PDF-pictogram symposium_sante_animale_2019_fr-nl.pdf op dinsdag 7 mei 2019. Dit symposium werd georganiseerd door Sciensano, samen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) met de steun van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association régionale de santé et d’identification animales (ARSIA).

Tijdens deze editie die in het kader stond van de bestrijding van (her)opduikende dierziekten over de grenzen heen, werd de focus gelegd op Afrikaanse varkenspest, vogelgriep en de Ziekte van Newcastle.  Een 10-tal experts – waaronder ook  internationale experten van de Europese Commissie, de OIE en ISPRA – gaven uiteenzettingen over dit thema en hun visie over deze problematiek tijdens een rondetafelgesprek. Het belang van de bestrijding van opduikende ziekten door alle betrokken actoren – van internationale organisaties tot de veehouder op het terrein – werd tijdens deze discussie onderstreept.

Sciensano wil het FAVV, ARSIA en DGZ van harte bedanken voor de aangename samenwerking en de sprekers voor hun beschikbaarheid en kwaliteit van hun uiteenzetting.

 

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL