Neem deel aan de enquête “POWER TO CARE”

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 8 december 2020
Last updated on 9-3-2021 by Lieke Vervoort

Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Neem dan deel aan de enquêtePOWER TO CARE”. Deze enquête is de nationale opvolger van de Vlaamse ZorgSamen-barometer. Met deze enquête willen we jouw welzijn en nood aan ondersteuning onderzoeken.

Ik neem deel

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul dan onze vragenlijst vóór 15 december 2020 in. Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Waarom deze enquête?

Het is vandaag duidelijk dat de druk op zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers soms hoog is. Daarom verdienen ze al onze steun om de nodige kracht te hebben en behouden. Enkel met kracht kunnen ze zorg dragen. Kracht om elke dag de zorg te geven die hun patiënten, bewoners en familieleden verdienen. Kracht om onder collega’s of lotgenoten zorg te dragen voor elkaar.

Met de nationale enquête „POWER TO CARE wil Sciensano objectieve informatie verzamelen over het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers en over hun nood aan ondersteuning. Beleidsmakers en managers kunnen deze informatie gebruiken om gerichte acties te ondernemen die het welzijn verhogen.

Deze enquête is het vervolg op de ZorgSamen-barometer, waarvan in Vlaanderen al 4 edities hebben plaatsgevonden. De enquête is een initiatief van Sciensano en KU Leuven met als partners Zorgnet-Icuro, Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te gek!?, Santhea, Unessa en Gibbis.

Deel de enquête

We waarderen het als je onze enquête zoveel mogelijk deelt met je collega’s of met vrienden en familie die werken in de zorg- of welzijnssector of mantelzorger zijn (van minstens 18 jaar die in België wonen).

Op zoek naar inspiratie om goed voor jezelf en collega’s te zorgen?

Op www.dezorgsamen.be vind je vuistregels om goed voor jezelf te zorgen en elkaar te ondersteunen, getuigenissen waarmee je veerkracht bij tankt en boeiende webinars.

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

De enquête “POWER TO CARE” is een initiatief van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid en de KU Leuven, onder leiding van de volgende onderzoekers: Stefaan Demarest, Kris Doggen, Kris Vanhaecht en Stephan Claes.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek, maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens?

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

If you have any question about data protection, please contact the Sciensano Data Protection Officer via DPO@sciensano.be or 02/642 51 02. If you have a complaint about how your data is being processed, you can contact the Belgian data protection authority: Drukpersstraat 35 — 1000 Brussels — Tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@adp-gba.be.

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL