Nieuw! Belgisch Health Status Report beschikbaar online

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 22 februari 2019
Last updated on 22-2-2019 by Daisy Tysmans

Het Health Status Report combineert de resultaten van verschillende bronnen om in te schatten hoe gezond de Belg is. Algemeen genomen is de Belg eerder gezond, maar op sommige vlakken scoren we niet echt goed. Daarnaast zijn er belangrijke ongelijkheden, zowel op regionaal als op socio-economisch vlak.
Het onlinerapport is gebaseerd op de meest recente gegevens en wordt constant bijgewerkt met resultaten van nieuwe studies, zodat gezondheidsbeleidsmakers op continue basis beleid kunnen ontwikkelen op maat van de actuele behoeften.

Gegevens combineren om in te schatten hoe gezond de Belg is

Normaal gezien worden gezondheidsstatistieken verzameld om specifieke vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld:

Het Health Status Report gaat hierin een stap verder. “Het Health Status Report combineert de resultaten van verschillende studies om te antwoorden op de vraag: hoe gezond is de Belg?”, zegt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano. In het rapport worden bestaande gegevens gecombineerd in een waaier van indicatoren om in te kunnen schatten hoe goed we het doen in verschillende gezondheidsaspecten. Daarnaast bevat het rapport ook enkele nieuwe gegevens over socio-economische ongelijkheden in gezondheid.

De gezondheid in België

 “De Belgen zijn eerder gezond, maar op sommige vlakken scoren we echt niet goed”, vervolgt Devleesschauwer. “Daarnaast zijn er ook ongelijkheden tussen regio’s en op socio-economisch vlak die moeten worden aangepakt.

De gezondheid in België…

  • … scoort beter dan het EU-15-gemiddelde wat betreft subjectieve gezondheid, maar doet het iets slechter wat betreft levensverwachting.
  • … wordt gekenmerkt door vele verloren levensjaren (voor 75 jaar) als gevolg van zelfmoord, longkanker en coronaire hartziekten bij mannen, en borstkanker, longkanker en zelfmoord bij vrouwen
  • … zou baat hebben bij gezonder gedrag, voornamelijk vermindering van tabaksgebruik maar ook vermindering van alcoholgebruik, betere voeding en meer fysieke activiteit
  • … verschilt significant tussen de regio’s voor bijna alle onderzochte indicatoren, waarbij gezondheid over het algemeen beter is in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië.
  • … kent belangrijke socio-economische ongelijkheden in gezondheid, zo is het verschil in bijvoorbeeld de levensverwachting in goede gezondheid tussen hoog- en laagopgeleide mannen 10 jaar, bij vrouwen is dit verschil zelfs 13 jaar.

Beleidsontwikkeling op basis van werkelijke behoeften en recente evoluties

Omdat het Health Status Report gebruik maakt van gestandaardiseerde indicatoren, die over heel Europa gebruikt worden, kunnen we ons ook vergelijken met onze buurlanden. Daarnaast volgen we in België algemene trends op, gaan we op zoek naar regionale en socio-economische verschillen, of sporen we de gezondheidsnoden op van specifieke groepen binnen de bevolking.

Het Health Status Report komt er op vraag van de minister van Volksgezondheid. Maggie De Block bedankt Sciensano voor het geleverd werk: “Dankzij deze tool hebben we nu een zicht op de gezondheidstoestand van de Belgen. De permanente opvolging zal ons in staat stellen om een gezondheidsbeleid te bepalen dat beantwoordt aan de huidige noden.
In de toekomst zal het gevoerde beleid ook geëvalueerd kunnen worden op basis van de evolutie van de indicatoren die bevat zijn in het rapport.

Naast de interpretatie van de indicatoren die het rapport biedt, laat zijn digitale formaat ook toe om de gegevens constant bij te werken met resultaten van nieuwe studies. Zo maakt het rapport momenteel gebruik van de cijfers van de gezondheidsenquêtes van 1997, 2001, 2004, 2008 en 2013, omdat deze van 2018 nog niet beschikbaar zijn. Zodra de enquête afgerond is, zullen ook deze cijfers meegenomen worden in het Health Status Report en zullen de conclusies aangepast worden. Daarnaast wordt het rapport in de toekomst ook uitgebreid met andere indicatoren.

 

Raadpleeg het Health Status Report online via www.gezondbelgie.be

Meer info over het Belgisch gezondheidsstatusproject

 

Ter info: in de lente van 2019 wordt www.gezondbelgië.be uitgebreid met nog 2 rapporten:

  • performantie van het Belgische gezondheidssysteem (van het KCE)
  • variatiepatronen in medische praktijken (van het RIZIV)
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL