Verduidelijking bij de mogelijke risico's verbonden aan de AVROX-maskers

Gepubliceerd op: 
donderdag, 25 februari 2021
Last updated on 4-3-2021 by Wesley Van Dessel

Een van de taken van Sciensano is om mogelijke (dat staat bijgevolg niet gelijk aan bewezen) gezondheidsrisico’s zo snel mogelijk te signaleren aan de bevoegde autoriteiten. In die context hebben we op eigen initiatief een project (AgMask) opgestart. Meer details vindt u op de webpagina over dit project. In het project onderzoeken we enkele maskers met en zonder biocidecoatings via elektronenmicroscopie. Daarvoor hebben we een methode ontwikkeld die tot nu toe nog nergens gebruikt wordt en die toelaat om de vezels in de maskers van heel dichtbij te bekijken. We werken in dit onderzoek ook nauw samen met onderzoekers uit andere instituten, zoals het Nederlandse RIVM en het Duitse BfR.

Wat werd er reeds onderzocht?

In de huidige steekproef hebben we specifiek gekeken naar het Avrox-masker dat door de overheid werd verdeeld. In het verder verloop van de studie zullen we ook nog kijken naar maskers met biocidecoating van andere producenten op de Europese markt, en naar wegwerpmaskers zonder coating. Deze coatings zijn toegelaten binnen de Europese biocidewetgeving en worden in heel wat producten zoals kleding en andere textielproducten gebruikt omwille van hun anti-bacteriële eigenschappen.

Wat zeggen de eerste resultaten (niet)?

Uit de eerste resultaten van de steekproef blijkt dat de vezels in het Avrox-masker inderdaad een biocidecoating met zilver als werkzaam bestanddeel bevatten, zoals aangegeven door de fabrikant. Bij het eerste onderzoek vonden we echter in de onderzochte maskers ook nanodeeltjes van zilver en titaniumdioxide. De titaniumdioxide partikels zijn  voornamelijk in de matrix van de vezels gebonden. De zilverdeeltjes bevinden zich aan het oppervlak van de vezels. Van sommige nanodeeltjes is in de literatuur geweten dat ze mogelijk een gezondheidsrisico kunnen inhouden. De huidige resultaten laten echter niet toe om in te schatten of die nanodeeltjes effectief vrijkomen uit de maskers en in hoeverre de gebruikers eraan blootgesteld worden. De methodologie daarvoor is nog volop in ontwikkeling in samenwerking met de collega’s van het VITO. De resultaten zullen niet op korte termijn beschikbaar zijn, omdat we ons ook hier op nieuw wetenschappelijk terrein begeven.

Als uit dit onderzoek zou blijken dat een blootstelling aan nanodeeltjes mogelijk is, moet vervolgens bekeken worden of dat eventueel een risico voor de gezondheid van de drager met zich meebrengt. Een product is dus niet per definitie schadelijk omdat het bepaalde substanties bevat. Alles hangt af van de werkelijke blootstelling en de effecten van die stoffen. Ook op dat vlak is er nog meer studiewerk nodig.

Conclusie 

We beschikken op dit moment enkel maar over enkele vroege resultaten uit de eerste fase van de studie, zoals hierboven uitgelegd. Er zijn dus nog veel onbekende elementen en het is dan ook helemaal niet zeker of en hoe groot de eventuele risico’s precies zijn.

In lijn met onze taak om mogelijke gezondheidsrisico’s te signaleren, hebben we deze resultaten overgemaakt aan de federale minister van Volksgezondheid. Die heeft vervolgens aan de Hoge Gezondheidsraad een advies gevraagd. Op basis daarvan hebben de autoriteiten beslist om het gebruik van deze maskers uit voorzorg af te raden.

Het analyserapport van de Avrox-maskers vindt u terug op de projectpagina.

Enkele vaak gestelde vragen over het AgMask-project.

QR code

QR code for this page URL