Wat weet jij over muggen? Laat het ons weten!

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 16 augustus 2022
Last updated on 7-9-2022 by Cassandre Dugailliez

Hebben muggen voor jou geen geheimen meer, of zijn deze zoemende insecten eerder nobele onbekenden voor jou? Sciensano start een enquête om uit te zoeken hoe het gesteld is met de kennis van de Belgische bevolking over muggen en over ziekten die door muggen worden overgedragen. Deze enquête peilt ook hoe we in ons land over muggen denken en wat we zoal doen om muggenbeten te vermijden. Een beter zicht daarop zal toelaten om de bevolking gerichter te kunnen informeren over muggen, gezondheidsrisico’s en preventie. Daarom nodigen we alle volwassenen in ons land uit om voor eind oktober de online enquête in te vullen.

Na de recente lancering van www.muggensurveillance.be, waar iedereen die een tijgermug spot, dat kan melden, lanceert Sciensano vandaag de “Knowledge, attitude and practices about/toward mosquitoes survey. Daarmee willen we de algemene kennis en houding van de bevolking in kaart brengen met betrekking tot muggen, de ziekten die ze verspreiden, de gezondheidsrisico’s die ze met zich meebrengen en hoe die te voorkomen. En we proberen ook een zicht te krijgen op leemten in kennis en eventuele barrières.

Deze enquête is de meest recente toevoeging aan het wetenschappelijk onderzoek van Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar het opduiken van exotische muggen van de Aedes familie in onze contreien.

“Tot nu toe komen door muggen overgedragen ziekten niet vaak voor (niet endemisch) in Europa, maar de laatste jaren zien we ze wel steeds vaker”, zegt Sciensano-wetenschapster Dr. Valeska Laisnez. „In de nabije toekomst kunnen we ook in België sporadische uitbraken verwachten van door muggen overgedragen ziekten zoals zika, dengue en chikungunya. Het gedrag van de mens is de sleutel om dergelijke ziekten te voorkomen. Daarom is het belangrijk om de bevolking te sensibiliseren en hen correct en duidelijk te informeren over wat ze kunnen doen om zich te beschermen. Dat is waarom Sciensano nu een studie start naar de basiskennis en de houding van de Belgen tegenover muggen.

Jouw deelname maakt wel degelijk het verschil!

Deze enquête zal waardevolle informatie opleveren over de huidige perceptie, kennis en gebruiken van de bevolking rond muggen en de ziekten die ze kunnen overbrengen. Daarmee kunnen we gefundeerde aanbevelingen formuleren over de informatie- en communicatienoden, waarmee de autoriteiten dan aan de slag kunnen gaan. “Correcte informatie, die afgestemd is op de noden van de bevolking, en waarmee je de burgers ook betrekt bij een eventuele uitbraak, is de beste manier om uitbraken van ziekten veroorzaakt door muggen te vermijden of in te dammen”, besluit Dr. Laisnez.

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Neem dan voor eind oktober deel aan de online enquête. Dit duurt maximum 15 minuten.

QR code

QR code for this page URL